Trybunał Konstytucyjny krytyczny wobec BTE

14 kwietnia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok odnoszący się do instytucji bankowych tytułów egzekucyjnych, określanych dalej BTE (sygn. akt: P 45/12). W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny uznał, że dwa przepisy – art 96 ust. 1 i 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) naruszają zasadę równego traktowania uregulowaną w art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wymienione przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r. Więcej szczegółów na ten temat opisaliśmy w poniższym artykule. Czytaj dalej