Zmiany limitu transakcji gotówkowych?

W ostatnim tygodniu miesiąca – wtorek 26 stycznia – do konsultacji społecznych i pomiędzy resortami trafił projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Planuje się w nim wiele zmian, a jedną z najważniejszych jest ograniczenie transakcji gotówkowych dokonywanych przed przedsiębiorców. Czytaj dalej