2 maja Kancelaria nieczynna

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2016 roku (poniedziałek) Kancelaria CGO Legal jest nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy – zapraszamy natomiast do naszej siedziby już 4 maja 2016 roku (środa).

Zespół CGO Legal

Ułatwienia w swobodnym przepływie pracowników

Rząd przyjął ministerialny projekt zmian, mający na celu ułatwienie w korzystaniu z prawa do swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii Europejskiej.
Modyfikacje zaplanowane przez Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają zapobiegać dyskryminacji wobec pracowników migracyjnych oraz rozszerzyć zakres dostępnej dla nich pomocy.

Ciężar odpowiedzialności za udzielanie wsparcia pracownikom unijnym, będzie spoczywać przede wszystkim na Państwowej Inspekcji Pracy.  Do tej pory, zakres obowiązków PIP w tej materii nie wykraczał poza świadczenie porad prawnych dotyczących prawa pracy i dostępu do zatrudnienia.
Po planowanych zmianach, doradztwo będzie obejmowało taki obszar prawa jak np. dostęp do przywilejów socjalnych i podatkowych, członkostwa w związkach zawodowych, dostępu do zasobów mieszkaniowych oraz dostępu do kształcenia, nauki zawodu i szkolnictwa zawodowego dla dzieci.

Jak podkreślają wnioskodawcy, pomimo tych udogodnień projekt w żadnym stopniu nie zmienia praw pracowników migracyjnych.
Projektowana ustawa miałaby wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http://www.infor.pl

Firmy działające w UE będą musiały wykazać informacje o podatku.

Ujawniona na początku tego miesiąca afera Panama Papers, wyraźnie zaostrzyła podejście Komisji Europejskiej wobec spraw podatkowych największych międzynarodowych firm, działających na terenie Unii.  W związku ze skandalem, KE przedstawiła w zeszły wtorek projekt dyrektywy, która wyraźnie zaznacza, iż owe korporacje będą musiały wykazywać informacje na temat podatków płaconych zarówno w państwach unijnych, jak i w tzw. rajach podatkowych.

Planowane zmiany dotyczą dyrektywy o sprawozdaniach finansowych z 2013r. i przewidują, iż wszystkie korporacje międzynarodowe, których całkowite przychody wynoszą powyżej 750 mln euro będą zmuszone publikować coroczne raporty wykazujące przychody oraz podatki w państwie unijnym, w którym prowadzą działalność gospodarczą.

Autorzy projektu chcą również w ten sposób zobligować firmy do tego, aby ujawniały swoje obroty, rodzaj prowadzonej działalności, liczbę zatrudnianych pracowników oraz zysk przed opodatkowaniem.

Wniosek został przedłożony Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie Unii Europejskiej. Po jego przyjęciu, nowa dyrektywa będzie musiała zostać transponowana do prawa każdego z państw Unii Europejskiej w przeciągu roku od daty jej wejścia w życie.

 

 

Autor tekstu: Karolina Motyka 
Źródło informacji: http://www.infor.pl

Limit transakcji gotówkowych nie ulegnie zmianie.

Kwota graniczna płatności gotówkowej pozostanie bez zmian. Sejmowa komisja finansów publicznych odrzuciła bowiem rządowy projekt, dotyczący obniżenia limitu transakcji gotówkowych do 15 tys. złotych. 

Zaniechanie nowelizacji ustaw o PIT, CIT i o swobodzie działalności gospodarczej to dobra wiadomość przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Planowane dotąd zmiany w znacznym stopniu mogły utrudnić ich funkcjonowanie, w tym także zwiększyć dotychczasowe koszty prowadzenia działalności.
Według posłów, mali i średni przedsiębiorcy nie są jeszcze przygotowani na taką zmianę, gdyż wielu z nich nie korzysta z usług bankowości elektronicznej, a w mniejszych miejscowościach nie ma oddziałów banków. W takich przypadkach, nowe przepisy znacznie utrudniłyby prowadzenie biznesu.

Jednocześnie, decyzją Sejmowej Komisji finansów, od 1 stycznia 2017 roku, przedsiębiorcy nie będą mogli wliczyć faktury w koszty podatkowe, jeśli przekażą dostawcy gotówkę za transakcje powyżej 15 tys. euro.  Za niedostosowanie się do tego przepisu, zostaną wyciągnięte sankcje podatkowe.

 

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http://www.infor.pl

Dłuższy termin na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę.

31 marca 2016 r., do Sejmu trafił najnowszy projekt zmian w Kodeksie pracy. Poselski plan zakłada wydłużenie dotychczasowo obowiązującego terminu, w którym pracobiorca może odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę.

Obecne przepisy przewidują 7 dni na wniesienie sprawy do sądu pracy,  jednak według  wnioskodawców jest to stanowczo zbyt krótki okres czasu, aby zwalniany pracownik mógł właściwie przygotować pozew oraz zgromadzić wszelkie dowody w sprawie.
W tym celu, Posłowie chcą wprowadzenia 14-dniowego terminu odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę, począwszy od dnia doręczenia pisma.

Dodatkowo, dokładnie taki czas na wniesienie o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie mają już pracownicy, których umowa została rozwiązana bez wypowiedzenia. Jest tak w przypadku zwolnień dyscyplinarnych, lub np. z powodu aresztowania. W uzasadnieniu posłów nie ma więc żadnych powodów, aby w jakikolwiek sposób różnicować okres na odwołanie.

W przypadku wypowiedzeń, które zostaną wręczone przed wejściem zmian w życie, obowiązywać będą dotychczasowe reguły. Według wnioskodawców, zmiana powinna wejść w życie miesiąc po  jej ogłoszeniu.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http://www.infor.pl/