E-recepcja

Blog kancelarii

Mali podatnicy bez VAT

W ubiegły wtorek, Rada Ministrów przyjęła wniosek Komisji Europejskiej, według którego podatnicy o rocznych obrotach sięgających 40 tys. euro zostaną zwolnieni z podatku od towarów i usług w latach 2017-2018. To kolejna dobra wiadomość dla drobnych przedsiębiorców w tym roku. 

Obecnie przewidywane ograniczenie obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT wynosi 30 tys. euro. Zmniejszenie tego limitu oznaczałoby korzyści nawet dla 24 tys. podatników, przekraczających dotąd określony w aktualnie obowiązującej regulacji obrót roczny.
Zdaniem Centrum Informacyjnego Rządu, działania takie mają na celu wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy z niewielkimi dochodami, ponieważ niewątpliwie zmniejszy to ich obciążenia administracyjne.

Dodatkowo,  wspomniane przedsiębiorstwa będą mogły liczyć także na zniesienie niektórych obowiązków, takich jak rejestracja dla potrzeb podatku VAT, prowadzenie szczegółowej ewidencji dotyczącej VAT oraz wystawianie faktur oraz rozliczanie tego podatku.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło tekstu: http://www.infor.pl