Zagraniczni dłużnicy nie unikną egzekucji zobowiązań

Łatwiejszy dostęp do informacji na temat rachunków bankowych dłużnika oraz możliwość szybkiej blokady zadłużonego konta – tak brzmią założenia rządowego projektu, który ma znowelizować kodeks postępowania cywilnego i tym samym wdrożyć do polskiego prawa unijne przepisy, dotyczące egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika.

Jak zapowiedziano, dzięki nowym regulacjom od stycznia przyszłego roku, zabezpieczenie wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika będzie możliwe na identycznych warunkach w każdym państwie Unii Europejskiej – nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym wydane w jednym państwie członkowskim będą automatycznie uznawane i wykonalne w innym, bez konieczności wszczynania odrębnej procedury. Wskazano przy tym, iż jurysdykcja do wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym będzie przysługiwać sądom państwa, w którym odbywa się rozprawa główna. Z zaplanowanej ustawy wynika także, iż na każde z państw członkowskich nałożony będzie obowiazek utworzenia działań, mających na celu ułatwiającego wierzycielom dostęp do danych dotyczących rachunków bankowych dłużnika.

Wejście w życie nowelizacji zaplanowano na 18 stycznia 2017 roku. Jak na razie projekt skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http:///www.inforfk.pl

PWPW udostępni bezpłatny podpis cyfrowy dla każdego

Z nowych, elektronicznych dowodów osobistych, Polacy będą mogli zacząć korzystać już pod koniec 2018 roku. Pomimo, że ostateczna forma przyszłego dokumentu nie została jeszcze dopracowana, to jak możemy dowiedzieć się z doniesień Gazety Polskiej Codziennie, wraz z wprowadzeniem do obiegu zmodyfikowanych dokumentów tożsamości, każdy Polak będzie mógł bezpłatnie ubiegać się o niezbyt powszechnie stosowany dzisiaj, darmowy kwalifikowany podpis cyfrowy. 

Pomysł bezpłatnego udostępnienia e-podpisu Polakom, w najbliższej przyszłości zrealizować chce Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Dzięki temu, każdy zainteresowany obywatel, będzie mógł na własne życzenie umieścić takie narzędzie w swoim dowodzie całkowicie za darmo.

Obecnie, powodem niskiej popularności e-podpisu w Polsce jest jego cena – wyrobienie własnej, elektronicznej sygnatury to koszt rzędu ok. 200 zł za rok użytkowania.  Przewaga, jaka wynika z możliwości korzystania z takiej formy uwierzytelniania dokumentów jest jednak zasadnicza – oprócz bezpieczeństwa, elektroniczny podpis zapewnia nam również możliwość zawierania umów na odległość, podpisywania dokumentacji medycznej lub faktur bez wychodzenia z domu.

Dzięki nowej usłudze możliwe będzie także zdalne rozliczenie z się urzędem skarbowym, składanie wszelkich wniosków, zapisywanie dzieci do szkół, uzyskanie lub wymiana dowodu rejestracyjnego, a także możliwość sprawdzenia punktów karnych.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: Gazeta Polska Codziennie (http://gpcodziennie.pl/)

Nowe uprawnienia PIP w zakresie tzw. „kontraktów”

1 stycznia 2017 roku, w życie wejdzie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która przewiduje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług. Nowe przepisy mają również zwiększyć uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przeprowadzania nadzoru nad prawidłowym wypłacaniem wynagrodzenia osobom, które pracują  na umowach cywilno-prawnych, czyli  tzw. „kontraktach”.

W wyniku nowelizacji, uprawnienia PIP zwiększą się o możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz o prawo do wydawania ustnych poleceń w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki – do wykonywania takich czynności inspektorzy PIP będą uprawnieni o każdej porze dnia i nocy.

Przedsiębiorca lub osoba działająca w jego imieniu albo osoba działająca w imieniu innej jednostki organizacyjnej nie stosująca się do nowych przepisów, będzie mogła narazić się na karę grzywny –zgodnie z zaplanowanymi zmianami, jej wysokość może sięgać od 1000 zł do nawet 30 000 zł.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http://www.infor.pl