E-recepcja

Blog kancelarii

Firma spółki partnerskiej

GawlakRegulacja kodeksu spółek handlowych stanowi, iż spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Ostatni element tej definicji, czyli własna firma, to temat dzisiejszego wpisu.

Firma spółki to oznaczenie przedsiębiorstwa, mające na celu jego indywidualizację i identyfikację w obrocie – tak, aby odróżniało się od innych podmiotów obecnych na rynku.

W przypadku spółki partnerskiej, trzeba wskazać na trzy elementy firmy.

Jej najważniejszą częścią jest korpus, który ma charakter obligatoryjny. W spółce partnerskiej funkcję korpusu pełni nazwisko przynajmniej jednego partnera. Korpus może mieć też formę rozszerzoną, obejmującą inicjał imienia i nazwisko bądź pełne imię i nazwisko przynajmniej jednego partnera. Nie ma tutaj innej możliwości, gdyż wspólnikiem spółki partnerskiej może być wyłącznie osoba fizyczna, która w dodatku musi posiadać uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

Kolejny element firmy spółki partnerskiej to dodatek obligatoryjny, określający formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa. Wariantów również jest kilka – „spółka partnerska”, „i partnerzy”, „i partner”. Dopuszczalne jest zastosowanie skrótu „sp. p.”. Natomiast niedopuszczalne jest stosowanie modyfikacji określenia „i partnerzy” oraz „i partner” ze względu na płeć wspólników – podając ją jako „i partnerki” czy „i partnerka”.

W końcu do firmy spółki partnerskiej można włączyć dodatek fakultatywny, który dla przykładu wskazuje na przedmiot działalności przedsiębiorstwa czy miejsce prowadzenia działalności.

Przekładając te informacje na praktykę, firma spółki partnerskiej według kilku z omawianych opcji powinna wyglądać następująco:

  • Kowalski i Partnerzy
  • Kowalski i Partnerzy Kancelaria Prawna

 

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Wiedza własna