E-recepcja

Blog kancelarii

Program Ostrzegania Przedsiębiorców

Program Ostrzegania Przedsiębiorców to nowe rozwiązanie wprowadzane przez Krajową Administrację Skarbową. Jego zadaniem jest ochrona przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem w karuzeli podatkowej. W ramach Programu udostępniane będą informacje i wyniki analiz KAS, aby pomóc podmiotom gospodarczym lepiej identyfikować ryzykowne transakcje oraz unikać nieświadomego udziału w oszustwie z wykorzystaniem konstrukcji podatku VAT. Jest to forma komunikacji między administracją, a przedsiębiorcami. Analogiczne rozwiązania są rekomendowane przez Komisję Europejską i są wykorzystywane w innych krajach UE.

 

Działanie POP zostało wyjaśnione przez zastępcę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – Pawła Cybulskiego:

 

„KAS będzie kierować pisemne ostrzeżenie o wystąpieniu ryzyka w łańcuchu dostaw wraz z rekomendacją zastosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności przy zapłacie na rzecz konkretnego kontrahenta. Ostrzeżenie takie będzie wysyłane do indywidualnych podmiotów, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy danych, którymi dysponuje KAS. Działanie to nie będzie ingerencją w kontakty handlowe ani w dobór kontrahentów. Naszym celem jest poinformowanie przedsiębiorcy o istniejącym zagrożeniu nieświadomego udziału (jako bufor) w oszustwie karuzelowym. Chcemy stworzyć system wczesnego ostrzegania uczciwych przedsiębiorców. Po otrzymaniu sygnału od nas będą oni mogli podjąć odpowiednie działania aby zweryfikować rzetelność swoich kontrahentów i zabezpieczyć się przed skutkami uczestnictwa w nielegalnym procederze”

 

Źródło: Ministerstwo Finansów