ZUS kontra zawyżone wynagrodzenie

GawlakTrybunał Konstytucyjny (TK) w ubiegłym tygodniu wydał wyrok (Sygn. Akt P 9/15), w którym stwierdził, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest uprawniony do weryfikowania wynagrodzenia ustalonego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w treści umowy o pracę, kiedy zachodzi podejrzenie, że zostało ono zawyżone. Taka sytuacja skutkuje wprost prawem do również zawyżonych świadczeń – w szczególności zasiłku chorobowego czy zasiłku macierzyńskiego.

Czytaj dalej

Skarbówka zablokuje konta wyłudzających VAT?

OwczarekPlanowane nowelizacje niektórych ustaw proponują przyznanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) uprawnienia do blokowania rachunków bankowych podmiotów, które wyłudzają podatki. Dotyczy to przede wszystkim firm wyłudzających podatek od towarów i usług (VAT) w mechanizmach tzw. karuzel podatkowych. Rozwiązanie takie ma na celu zminimalizowanie wykorzystania organów finansowych do dokonywania wyłudzeń podatków.

Czytaj dalej

Mikroprzedsiębiorcy budowlani szybciej dostaną zwrot VAT

GawlakResort finansów opublikował informację, z której wynika, że mikroprzedsiębiorcy budowlani będą mgli liczyć na szybszy zwrot podatku od towarów i usług (VAT). Mowa o zwrocie nawet w terminie piętnastodniowym. Aby tak się jednak stało, konieczne jest zweryfikowanie prawidłowości zwrotu VAT w tym terminie.

Od początku tego roku po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, usługi budowlane świadczone przez część podmiotów objęto mechanizmem tzw. „odwrotnego obciążenia”. W praktyce oznacza to, że czynny podatnik VAT nie musi naliczać tego podatku, bo obowiązany do tego jest nabywca.

Jednocześnie na koniec czerwca przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej zapowiedzieli, iż mikroprzedsiębiorcy budowlani będą otrzymywać zadeklarowane zwroty VAT w krótszym, nawet piętnastodniowym terminie. Pozwoli im to uniknąć konieczności oczekiwania na upływ terminu wynikającego z deklaracji, który wynosi od dwudziestu pięciu do sześćdziesięciu dni.

Dla szybszego otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług ważne jest, by w tym terminie zweryfikowano prawidłowość zwrotu.


Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: http://ksiegowosc.infor.pl

Od 2019 roku nie będzie deklaracji VAT?

ChajdasW 2019 roku Ministerstwo Finansów może wycofać się z tradycyjnych deklaracji VAT. Wszystko w ramach kolejnych kroków wdrażania w resorcie i podległych mu urzędach innowacyjnych rozwiązań. Wiele zależy jednak od tego, jak ocenione zostanie funkcjonowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Stąd zmiany wejdą w życie dopiero w roku 2019, a jest wysoce prawdopodobne, że jeszcze później.

Czytaj dalej

Małe firmy z niższym podatkiem CIT

1 stycznia 2017 roku zaczęła obowiązywać najświeższa nowelizacja ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86), zwanego w skrócie CIT (ang. Corporate Income Tax). Zmienione przepisy stanowią teraz, iż małe firmy zapłacą podatek CIT w stawce 15%, co jest obniżeniem o cztery procent względem dotychczasowej stawki – 19%.

Czytaj dalej

Klauzula obejścia prawa podatkowego może zadziałać wstecz

Od miesiąca w Sejmie trwają intensywne prace nad wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów, od samego początku wzbudza spore kontrowersje. Zdaniem wielu, nowe przepisy są niezgodne z Konstytucją, a ich stosowanie może naruszać zasadę zakazu działania prawa wstecz.

Retroaktywność klauzuli, której wprowadzenie jest planowane, miałaby dotyczyć sytuacji, w której przepisy wprowadzające klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania będą mieć zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie ustawy a wywołanych zdarzeniami wcześniejszymi, a nie wyłącznie do czynności dokonanych po tym dniu. Dla podatników, taki stan rzeczy mógłby oznaczać szereg niekorzystnych konsekwencji. Przede wszystkim, organy podatkowe uzyskałyby jeszcze szerszy wachlarz uprawnień, który mógłby umożliwić przeprowadzanie czynności kontrolnych skutkujących zakwestionowaniem działań nakierowanych na obniżenie obciążeń podatkowych, także dotychczas dopuszczalnych.

Jeśli przepisy wejdą w życie zgodnie z zapowiedziami, od 15 lipca fiskus będzie mógł zatem uznać, że konkretne czynności i działania podatnika zostały podjęte wyłącznie w celu obniżenia obowiązku podatkowego. W takim wypadku podatek miałby następnie zostać określony we właściwej, zdaniem urzędu, wysokości. Nowe przepisy mają mieć co prawda zastosowanie tylko wtedy, gdy korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku nierynkowych lub sztucznych czynności przekroczy w roku podatkowym kwotę 100 tys. zł, jednak powszechnie wyrażana jest obawa, że klauzula może być także wykorzystywana przeciwko najmniejszym podatnikom.

Dodatkowo, niepokój budzi niewystarczające zdaniem wielu, vacatio legis. W opinii ekspertów, przystosowanie się do obowiązywania nowych regulacji powinno trwać co najmniej pół roku. Rząd na zapoznanie się z przepisami klauzuli proponuje tylko 30 dni. Dalsze kontrowersje budzi ocena możliwości wprowadzania omawianych zmian w trakcie roku podatkowego. Dla jednych, wprowadzenie zmian nienaruszających elementów konstrukcyjnych podatku (przedmiotu, podmiotu, podstawy opodatkowania oraz stawki) jest możliwe w dowolnym momencie, dla innych – podających przede wszystkim argument konieczności przyznania podatnikom możliwości świadomego planowania obciążeń podatkowych – zmiany w podatkach dochodowych powinny następować wraz z początkiem roku podatkowego. Co ciekawe, jedna i druga grupa podpiera swoją argumentację stosownym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

Przeciwdziałaniu nadmiernego korzystania z klauzuli mają służyć m.in. tzw. opinie zabezpieczające, mające potwierdzać, że określone czynności podatnika nie będą ocenione jako zmierzające do unikania opodatkowania oraz powołana Rada ds. Unikania Opodatkowania, opiniująca sporne sprawy.

Nie może jednak budzić wątpliwości, że nowelizacja utrudni planowanie podatkowe, a podatnicy i doradcy podatkowi nie będą mogli mieć pewności co do przyszłego zinterpretowania podejmowanych w najbliższym czasie decyzji, rzutujących na wysokości opodatkowania – co najmniej do czasu poznania pierwszych orzeczeń wydanych na gruncie nowych przepisów. Do tego czasu, niestety, najważniejsze będzie to, czy do działania sztucznego, mającego na celu jedynie uniknięcie opodatkowania doszło zdaniem organu skarbowego. O ile jednak, od czasu wejścia w życie wskazanej regulacji, można będzie oczekiwać od podatników dalece posuniętej ostrożności i brania pod uwagę ryzyka, które może wiązać się z daną czynnością, o tyle trudnym do zaakceptowania wydaje się rozwiązanie zastosowania wskazanych konsekwencji do zdarzeń wywołanych w stanie prawnym, w którym klauzula nie była uchwalona, ani nawet rozważna.

Autor tekstu: adw. Piotr Owczarek

Mali podatnicy bez VAT

W ubiegły wtorek, Rada Ministrów przyjęła wniosek Komisji Europejskiej, według którego podatnicy o rocznych obrotach sięgających 40 tys. euro zostaną zwolnieni z podatku od towarów i usług w latach 2017-2018. To kolejna dobra wiadomość dla drobnych przedsiębiorców w tym roku. 

Obecnie przewidywane ograniczenie obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT wynosi 30 tys. euro. Zmniejszenie tego limitu oznaczałoby korzyści nawet dla 24 tys. podatników, przekraczających dotąd określony w aktualnie obowiązującej regulacji obrót roczny.
Zdaniem Centrum Informacyjnego Rządu, działania takie mają na celu wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy z niewielkimi dochodami, ponieważ niewątpliwie zmniejszy to ich obciążenia administracyjne.

Dodatkowo,  wspomniane przedsiębiorstwa będą mogły liczyć także na zniesienie niektórych obowiązków, takich jak rejestracja dla potrzeb podatku VAT, prowadzenie szczegółowej ewidencji dotyczącej VAT oraz wystawianie faktur oraz rozliczanie tego podatku.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło tekstu: http://www.infor.pl