Regulamin

Regulamin

  1. Administratorem strony jest:
    1. strona cgolegal.pl oraz pozostałe wersje jezykowe: CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5,
    2. strona spolki.cgolegal.pl oraz pozostałe wersje językowe: CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowe 3/5.
  2. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, artykułów i opinii umieszczonych pod podanymi linkami, ani nie gwarantują ich aktualności.
  3. Zawartość i struktura niniejszej strony chronione są prawami autorskimi, powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody Administratora jest zabronione.
  4. Administrator strony przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się z kancelarią za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.cgolegal.pl, spolki.cgolegal.pl lub poczty elektronicznej, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawniczych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe nie podlegają zgłoszeniu do GIODO na podstawie wyłączenia zawartego w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobistych.
  5. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawniczych jak również w celu wystawienia rachunku lub faktury. Dane osobowe nie są przekazywane os. 3.
  6. Każdy ma dostęp do treści przetwarzanych danych i jej poprawiania. Dane ujawniane są dobrowolnie, użytkownik może ograniczyć się do podania adresu e-mail.