Accounting

IP Box

IP Box to rozwiązanie podatkowe mające zachęcić przedsiębiorców z sektora badawczo-rozwojowego, wyprowadzających innowacje i nowe technologie, do prowadzenia działalności w Polsce.

Dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej (IP) wytworzonej, rozwiniętej bądź ulepszonej w rezultacie działalności badawczo-rozwojowej(B+R) lub nabycia usług B+R od innych podmiotów, zyskują obecnie preferencyjną stawkę opodatkowania, wynoszącą 5%. Wdrożenie tego rozwiązania może jednak budzić pewne wątpliwości wśród przedsiębiorców.

Obniżoną stawką podatku objęte zostają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jak:

  • prawa do wynalazku (patenty),
  • dodatkowe prawa ochronne na wynalazek,
  • prawa ochronne na wzór użytkowy,
  • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawa z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawa ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
  • prawa z rejestracji  produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
  • prawa z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,
  • prawa do programu komputerowego.

Ważne w zakresie skorzystania z podatku dochodowego IP Box w Polsce jest fakt posiadania powyższych praw, które podlegają ochronie na podstawie odrębnych ustaw czy też ratyfikowanych umów międzynarodowych, w których stroną jest nasz kraj, bądź też umów innego rodzaju, których stroną jest Unia Europejska. Z fachowym wsparciem zastosowanie nowych przepisów i skorzystanie z preferencyjnych opcji w zakresie praw własności intelektualnej będzie łatwiejsze i przeprowadzone prawidłowo.

W CGO pomagamy przedsiębiorcom w odpowiednim przystosowaniu do zmian, a co za tym idzie uzyskaniu przez nie atrakcyjnej formy rozliczania podatku dochodowego. Pomożemy właściwie podsumować dochody z praw własności intelektualnej jak opłaty i należności wynikające z umów licencyjnych, sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, czy też odszkodowań za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Jako eksperci pomożemy wyjaśnić wątpliwości i właściwie ukierunkować działania wszystkim firmom, które mogą skorzystać z alternatywy jaką oferuje podatek dochodowy IP Box w Polsce.