E-recepcja

Accounting

Kadry i płace

Prowadzenie akt osobowych pracowników, reprezentacja pracodawcy przed ZUS. Pełny outsourcing formalności związanych z zatrudnieniem pracowniczym i niepracowniczym.