E-recepcja

Accounting

Księgi handlowe

Prowadzenie pełnej księgowości, przygotowywanie sprawozdań finansowych, rozliczenia i deklaracje VAT, księgowanie importu, eksportu, WNT, WDT, transakcje między podmiotami powiązanymi.