E-recepcja

Accounting

Wdrażanie systemów ERP

Systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) są używane przez organizacje do codziennego zarządzania czynnościami biznesowymi. Gromadzą one dane, porządkują i integrują wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa a także umożliwiają zarządzanie zasobami w najbardziej efektywny sposób. Dzięki wspólnej bazie danych przyspieszone zostają procesy komunikacji i wymiany plików.    

ERP nie jest już wyłącznie domeną największych firm. Pragnące szybkiego rozwoju mikro i małe przedsiębiorstwa coraz częściej same sięgają po te rozwiązania. Systemy stają się coraz lepsze a ich użytkowanie coraz łatwiejsze, jednakże procedura wprowadzenia oprogramowania jest skomplikowaną operacją. Wymaga ona bowiem wiele planowania oraz zaangażowania ze strony pracowników firmy w której instalowane będą aplikacje.

Wdrożenie

Wprowadzenie systemu można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest analiza, podczas której bada się jakie procesy zachodzą w firmie, jak funkcjonuje, a także ustala się potrzeby oraz oczekiwania przedsiębiorstwa (zarówno oczekiwana zarządu jak i pracowników – użytkowników końcowych). Zwieńczeniem tego etapu jest przygotowanie dokumentu analizy przedwdrożeniowej, gdzie zapisane są wszystkie dotychczasowe ustalenia; tworzy się wstępny zarys działania i wybiera system.

Kolejny krok to faza projektowa. Tu następuje rozwinięcie projektu, przygotowany zostaje harmonogram prac, określone zostaje w jaki sposób system będzie musiał być dostosowany lub zmodyfikowany, przygotowuje się środowiska testowe oraz tworzy sam system.

Następny etap zostaje wykonany w całości przez integratora systemu. Obejmuje on konfigurację nowego systemu to znaczy: wprowadzenie planu kont, rejestrów VAT, definiowanie listy magazynów, operatorów i ich uprawnień, tworzenie wzorów wydruku, przygotowanie analiz itd. Przeprowadza się wtedy również analizę danych źródłowych oraz przygotowanie szablonu migracji danych ze starego systemu. Migracja danych w trybie testowym pozwala wypełnić bazę rzeczywistymi danymi, na których prowadzone będą szkolenia.

Ostatni krok to nauka pracowników obsługi systemu oraz jego ostateczne wprowadzenie (wraz z ewentualnymi poprawkami).

Na rynku ERP jest wielu dostawców oprogramowania, zróżnicowanego pod względem funkcji i technologii co sprawia, że wybór odpowiedniego produktu dla swojej działalności nie jest prosty. Specjaliści z CGO Accounting pomogą Państwu wybrać i wdrożyć odpowiedni system dla swojego przedsiębiorstwa. Dobierzemy odpowiednie systemy od sprawdzonych dostawców, dostosowane do Państwa wymagań. Zapraszamy do kontaktu.