Dział nieruchomości

Podziały, scalania i rozgraniczenia nieruchomości

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadza możliwość podziałów, scaleń oraz rozgraniczeń nieruchomości. Przeprowadzenie powyższych postępowań wymaga udziału specjalistów – prawników oraz geodetów.

Postępowanie w w/w sprawach odbywa się przez wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta i kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Kancelaria oferuje reprezentację w sprawach dot. podziałów, scalania oraz rozgraniczania nieruchomości. Oceniamy zasadność wniosków, przygotowujemy całość dokumentacji, doradzamy na każdym etapie postępowania.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami działu nieruchomości – dokonamy bezpłatnej oceny Państwa sprawy oraz zaproponujemy najlepszy model postępowania.