Dział nieruchomości

Pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne to formalny instrument, dzięki któremu uprawnione organy administracji publicznej mogą określać warunki korzystania i prowadzić kontrolę zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych.

Dokument taki wymagany jest w wypadku wykorzystywania wód w sposób inny niż zwykły lub powszechnie uznawany. Dotyczy to niemal wszystkich rodzajów podmiotów – jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Ustawa prawo wodne z 18.07.2001 roku ściśle określa sytuacje, w których takie pozwolenie jest wymagane lub też nie jest konieczne. Do pierwszego przypadku zalicza się m. in. szczególnego korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych czy piętrzenia wody podziemnej. Natomiast obowiązek posiadania pozwolenia wyłącza np. holowanie oraz spław drewna, rybackiego wykorzystywania śródlądowych wód powierzchniowych lub uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych.

W treści dokumentu ustalane są zasady korzystania z wody w tym ilość pobieranej czy odprowadzanej wody, ilość, stan i skład wykorzystywanych ścieków, usytuowanie i warunki wykonywania urządzenia wodnego. Mogą też zostać wprowadzone dodatkowe obowiązki po stronie ubiegającego się o pozwolenie.

Kancelaria CGO Legal oferuje pełną obsługę podmiotów chcących uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Usługa obejmuje ustalenie konieczności posiadania takiego dokumentu, przygotowanie wniosku oraz innych koniecznych dokumentów, a także pomoc przy ich złożeniu.