Dział nieruchomości

Umowy deweloperskie

Umowy deweloperskie zaliczają się do tzw. umów nienazwanych. Oznacza to, że każda z nich może wyglądać inaczej, a do tego może przyjąć formę umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej (najczęściej) lub przyrzeczonej.

Umowa deweloperska zwykle polega na zakupie praw do późniejszego przeniesienia własności nieruchomości (np. kiedy dana nieruchomość zostanie dopiero wybudowana). Ze względu na ten cel i często wiążące się z nim wysokie kwoty, umowa musi zawierać szereg danych, stanowiących pewne zabezpieczenie dla stron.

Zalicza się do nich termin i miejsce zawarcia umowy, cenę nabycia wspomnianego prawa, informacje o nieruchomości i jej cechach szczególnych, termin wniesienia opłaty przez nabywcę, termin przeniesienia prawa przez dewelopera na nabywcę, a co najważniejsze – zobowiązanie dewelopera np. do wybudowania budynku.

Jeśli umowa deweloperska zostanie podpisana jako umowa rezerwacyjna, jej głównym celem jest tylko zbadanie zainteresowania inwestycją przez potencjalnych klientów. Umowa przedwstępna jest już dokumentem, w którym strony zobowiązują się do późniejszego podpisania właściwej umowy. Pozwala to w wypadku komplikacji na dochodzenie roszczeń – zależnie od formy umowy – odszkodowawczych lub nawet żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowa przyrzeczona zaś to właśnie umowa ostateczna i musi mieć ona formę aktu notarialnego.

CGO Legal oferuje sprawdzenie przygotowanych umów deweloperskich przed ich podpisaniem, ale także przygotowywanie takich umów od podstaw.

W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do kontaktu.