Dział nieruchomości

Ustalanie statusu prawnego nieruchomości

Zanim podejmie się decyzję o zakupie konkretnej nieruchomości, warto sprawdzić jej stan prawny. Wszystko po to, by uniknąć ryzyka, że kupi się nieruchomość z rąk osoby nieuprawnionej lub, że nieruchomość ta jest obciążona prawami osób trzecich.

Pierwszym etapem jest zawsze oczywiście sprawdzenie ksiąg wieczystych, które są jawne i każdy może mieć wgląd w ich treść. Nieznajomość numeru księgi wieczystej nieruchomości nie stanowi problemu. Księgi znajdują się we właściwym miejscowo sądzie rejonowym – tj. w miejscowości siedziby sądu, którego obszar właściwości pokrywa się z położeniem nieruchomości. Każdy może zobaczyć księgi na miejscu tj. w sądzie lub z wykorzystaniem sieci Internet. Uwaga – dostęp do akt ksiąg wieczystych mają tylko osoby które potrafią wykazać interes prawny w wykonaniu tej czynności – np. fakt bycia właścicielem nieruchomości.

Przy ustalaniu statusu prawnego nieruchomości ważne jest również uzyskanie wypisu z geodezyjnego rejestru gruntów i budynków we właściwym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Znajdują się tam informacje o powierzchni działki, jej właścicielu itp. W wypadku niezgodności z wcześniej uzyskanymi informacjami z ksiąg wieczystych niezbędne jest uzupełnienie lub korekta tych informacji.

Warto uzyskać także z urzędu gminy lub urzędu miasta odpis planu zagospodarowania miejscowego, aby uzyskać informację o dopuszczalnej na danej działce zabudowie. Jeśli jednak taki plan nie istnieje, należy zapoznać się z ewentualną decyzją o warunkach zabudowy, gdzie znajdziemy szczegółowe informacje o dopuszczalnej zabudowie i przeznaczeniu działki.

W dalszej kolejności można pokusić się o sprawdzenie, czy dana nieruchomość nie została wpisana do rejestru zabytków, co może znacząco ograniczyć chociażby możliwości remontowe.

CGO Legal oferuje usługi z zakresu ustalania stanu prawnego oraz stanu faktycznego nieruchomości.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.