Dział obsługi korporacyjnej

Umowy handlowe

Nasza Kancelaria zajmuje się również szeroko rozumianą kategorią umów handlowych. Zalicza się do nich tworzenie i weryfikację takich umów, sporządzanie opinii prawnych w różnych językach oraz pomoc franczyzobiorcom.

Sporządzanie i weryfikacja umów

Dla naszych klientów tworzymy i opiniujemy umowy cywilnoprawne o różnym stopniu złożoności – od umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, umowy o dzieło, po umowę factoringu, forfaitingu, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statutu spółki akcyjnej i innych, nieuregulowanych w ustawach umów nienazwanych. W każdy wypadku dokładnie rozważamy konsekwencje prawno-podatkowe sporządzanych dokumentów.

Sporządzanie opinii prawnych w językach polskim, angielskim, włoskim i niemieckim

Dzięki sieci współpracujących z nami zagranicznych kancelarii prawnych oraz znajomości języków obcych mieliśmy okazję formułować opinie prawne dla największych światowych firm. Tak zdobyte doświadczenie pozwala nam sporządzać opinie prawne według najwyższych międzynarodowych standardów. Więcej na ten temat TUTAJ

Pomoc franczyzobiorcom

Przedsiębiorcom planującym rozpoczęcie działalności w oparciu o umowę franchisingu pomożemy wynegocjować jak najlepsze warunki umowy, wskazując przy tym na ewentualne niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem tego rodzaju działalności.

W naszej dotychczasowej praktyce przygotowywaliśmy:

  • Umowy handlowe
  • Umowy franchisingowe i licencyjne
  • Umowy ubezpieczeniowe
  • Umowy dystrybucji, dostaw i marketingu
  • Umowy o świadczenie usług i serwisowe umowy nienazwane
  • Umowy o leasing aktywów
  • Umowy dot. komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw