Dział prawa imigracyjnego

prawo-imigracyjneDział prawa imigracyjnego

Usługi imigracyjne świadczy Biuro Obsługi Cudzoziemców CGO Legal M. Gawlak i Wspólnicy sp. k. Emil Grzelak s.c. W kompleksowy i profesjonalny sposób zajmujemy się sprawami cudzoziemców przyjeżdżających bądź już przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi świadczone przez nasz zespół w ramach działalności działu to katalog bardzo szeroki, który można podzielić na trzy podstawowe kategorie – sprawy pobytowe, sprawy pracownicze oraz sprawy obywatelskie.

Sprawy pobytowe

Pierwszym polem, na którym usługi świadczą prawnicy działu imigracyjnego, są właśnie sprawy pobytowe. Doradzamy klientom w zakresie wyboru dopuszczalnych i zalecanych podstaw wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt, przygotowujemy dokumentację do urzędów wojewódzkich, reprezentujemy cudzoziemców w całym procesie uzyskiwania karty pobytu.

Sprawy pracownicze

Kolejną kategorią spraw dotyczących cudzoziemców, jakimi zajmuje się nasza Kancelaria, są spraw pracownicze. Temat dopuszczalności pracy w Polsce dotyczy cudzoziemców przyjeżdżających lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej celem podjęcia pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej, czy też ogólnie – uzyskiwania dochodów ze źródeł położonych w Polsce. Odrębne obowiązki ciążą również na pracodawcach przyjmujących do pracy zagraniczną kadrę.

Sprawy obywatelskie

Ponadto usługi w ramach działu prawa imigracyjnego obejmują sprawy związane z tematyką obywatelstwa polskiego – rozumie się tutaj każde zagadnienie mieszczące się w tej kategorii, a więc:

Jak widać, problematyka pozostająca w zakresie działalności działu prawa imigracyjnego jest bardzo obszerna. Dlatego przepisy regulujące wyżej wspomniane kwestie znajdują się w wielu, różnych aktach prawnych. Wśród podstawowych i najważniejszych można jednak wymienić następujące trzy ustawy:

  • Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 roku (Dz. U. 2012.161 z dn. 2012.02.14)
  • Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (Dz. U. 2013.1650
    z dn. 2013.12.30)
  • Ustawa o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 roku (Dz. U. 2014.1392
    z dn. 2014.10.14)

Kancelaria CGO Legal Counseling zatrudnia doświadczoną kadrę prawniczą.
Do każdego z Klientów podchodzimy w sposób indywidualny, dogłębnie analizując problem. Pomagamy w ustaleniu i wyjaśnieniu stanu faktycznego, stanu prawnego, zebraniu oraz wypełnieniu wszystkich stosownych dokumentów. Wspieramy także podczas przeprowadzania procedur przed właściwymi organami.

Na czele działu prawa imigracyjnego stoi wspólnik spółki Emil Grzelak.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem wszystkich usług wchodzących w zakres kompetencji tego działu.

W razie chęci uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: immigration@cgolegal.pl lub pod numerem telefonu: +48 42 665 65 03.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
Emil Grzelak

MAIL KONTAKTOWY
immigration@cgolegal.pl

NUMER KONTAKTOWY
+48 42 665 65 03