Dział prawa imigracyjnego

Delegowanie pracowników do Polski

Przedsiębiorcy decydujący się na delegowanie pracowników do pracy poza granicami państwa na obszarze, którego znajduje się ich siedziba, zobowiązani są do spełnienia dodatkowych wymogów. Podobnie jak w przypadku agencji zatrudnienia sytuacja ta ma charakter dychotomiczny.

Z jednej strony mamy pracodawców zagranicznych, którzy delegują swoich pracowników do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli pracownik taki jest cudzoziemcem, to znaczy nie posiada obywatelstwa Polskiego, pojawia się obowiązek wystąpienia o „Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wydanie powyższego zezwolenia jest spełnienie kilku ustawowych wymogów. Przede wszystkim cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę w Polsce bądź tez pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu pracy. Oświadczeniem takim posługiwać się można jedynie w sytuacji gdy zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Poza tym cudzoziemiec musi posiadać również odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne oraz źródło stabilnego i regularnego dochodu.

Kancelaria świadczy usługi, w zakresie których mieści się zbadanie czy dany cudzoziemiec spełnia wszelkie wymogi do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców w postępowaniu administracyjnym począwszy od przygotowania i wniesienia wniosku do właściwego urzędu aż do ostatniej instancji odwoławczej w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Drugim aspektem zagadnienia delegowania pracowników do pracy za granicę jest kierowanie przez Polskich przedsiębiorców, swoich pracowników, do wykonywania pracy poza granicami kraju. Tworząc gotowe rozwiązania dla takich podmiotów korzystamy z naszego bogatego doświadczenia z zakresu prawa międzynarodowego oraz znajomości licznych regulacji lokalnych, w wielu krajach świata. Dodatkowo dzięki współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami prezentowane przez nas rozwiązania tworzone są w oparciu nie tylko o przepisy prawa, ale również realia danego rynku.