Dział prawa imigracyjnego

Umiejscawianie zagranicznych aktów stanu cywilnego

Umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego nazywane jest inaczej transkrypcją. Polega ono na dokonaniu w polskich księgach stanu cywilnego wpisu takiego zdarzenia stanu cywilnego, które miało miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – np. urodzenie dziecka czy zgon.

Co do zasady procedura ta nie jest obowiązkowa, jednak istnieją wyjątki wymagające przeprowadzenia rejestracji takiego aktu stanu cywilnego. Dotyczy to sytuacji ubiegania się o polski paszport za granicą przez osoby niemające numeru PESEL – należy wtedy przedstawić polski aktu urodzenia. Podobnie z ubieganiem się o paszport przy każdorazowej zmianie nazwiska na skutek wstąpienia w związek małżeński za granicą – trzeba przedstawić polski akt małżeństwa.

Pamiętać przy tym należy, że wpisu do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby w Polsce. Jeśli osoba ta nigdy wcześniej w Polsce nie mieszkała – umiejscowienie przeprowadza Urząd Stanu Cywilnego dla Warszawy-Śródmieścia.

Wniosek o transkrypcję musi zawierać prośbę o dokonanie umiejscowienia zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z wydaniem do niego polskiego odpowiednika aktu oraz dodatkowe informacje na temat poprzedniego i aktualnego miejsca zamieszkania. Złożyć taki wniosek może sama osoba zainteresowana, jak również ustanowiony pełnomocnik. Można również dokonać tej czynności za pośrednictwem konsulatu.

Nasza Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę umiejscawiania zagranicznych aktów stanu cywilnego – od udzielenia informacji co do potrzebnych dokumentów, przez przygotowanie wniosków, aż po formalności związane z ich złożeniem w USC.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami – immigration@cgolegal.pl