Dział prawa imigracyjnego

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku przewiduje możliwość uzyskania jednolitego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Udziela się go osobom, które zamierzają wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy jasno określają jakie warunki powinna spełniać osoba, która chce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę:

  • musi przebywać w Polsce w celu wykonywania pracy
  • jest w stanie uzasadnić swój pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wniosek o wydanie zezwolenia dostarcza się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Do wniosku należy także dołączyć zestaw dokumentów, ściśle określonych w ustawie. Zalicza się do nich m.in. cztery fotografie, kserokopię ważnego dokumentu podróży, potwierdzenie posiadania miejsca zamieszkania.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc przy kompleksowym przeprowadzeniu sprawy uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sposób jak najbardziej profesjonalny i odciążający Klienta.