Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Polskie prawo podatkowe charakteryzuje wysoki poziom skomplikowania i niejednoznaczności – twierdzenie to nie wymaga dowodzenia. Pomoc specjalistów przy planowaniu operacji biznesowych jest nie tylko wskazana, a niezbędna. Prawnicy ogólnopolskiej kancelarii CGO Legal doradzają Państwu zarówno na płaszczyźnie przepisów prawa cywilnego – spółek handlowych, ale również – prawa podatkowego. Naszym klientom proponujemy optymalne podatkowo procedowanie transakcji (w tym z udziałem rozwiązań międzynarodowych), reprezentujemy przed organami podatkowymi oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Przedsiębiorcy

Większość klientów kancelarii powierza nam swoje sprawy związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub inwestycyjną – zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Doradzamy jak optymalnie przeprowadzić określoną transakcję, jak optymalizować bieżące dochody z działalności lub też jak reagować na liczne nowele przepisów podatkowych – np. z zakresu opodatkowania udziałowców spółek zagranicznych (CFC).
Wśród naszych usług i oferowanych produktów prawnych są m.in.:

 • wehikuł podatkowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa,
 • usługi niematerialne jako koszt uzyskania przychodu,
 • amortyzacja znaków towarowych,
 • spółka zagraniczna,
 • zwolnienie podatkowe darowizny a przedsiębiorstwa,
 • kontrakty managerskie,
 • podatkowe aspekty przekształcenia przedsiębiorstwa,
 • struktury wspólnego inwestowania,
 • strategie podatkowe i analiza prawna inwestycji,
 • opodatkowanie transakcji międzynarodowych,
 • import i eksport – aspekty VAT,
 • procedury celne
 • ceny transferowe.

Nieruchomości

Odrębną kategorią spraw powierzanych kancelarii są podatkowe aspekty związane z nabywaniem i eksploatacją nieruchomości. Łódzka kancelaria prawna CGO oraz jej warszawski oddział pomaga w projektach inwestycyjnych zarówno na szczeblu krajowym jak i zagranicznym. Prosimy o zapoznanie się z:

 • podwójną amortyzacją nieruchomości,
 • podatkowymi aspektami inwestowania w nieruchomości,
 • klauzulami nieruchomościowymi (w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania),
 • amortyzacją budynków.

Inne usługi

Wśród oferowanych przez nas usług znajdą Państwo również te które dotyczą zarówno przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. I tak, świadczymy usługi z zakresu:

 • reprezentacji stron przed organami administracji podatkowej,
 • reprezentacji stron przed sądem administracyjnym,
 • zabezpieczaniu majątku na wypadek śmierci,
 • strukturach wspólnego inwestowania,
 • odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatnika,
 • tematyce pożyczek a podatków.

Należy pamiętać, że niejednokrotnie sprawy podatkowe opierają się o skomplikowane regulacje prawne – krajowe, unijne i międzynarodowe. Warto więc zdać się na wiedzę i umiejętności profesjonalistów, którzy pomogą w rozwiązaniu zawiłości podatkowych.

Kancelaria CGO Legal Counseling zatrudnia doświadczoną kadrę prawniczą.
Do każdego z Klientów podchodzimy w sposób indywidualny, analizując jego problem prawno-podatkowy. Pomagamy w ustaleniu i wyjaśnieniu stanu faktycznego, stanu prawnego, zebraniu oraz wypełnieniu wszystkich stosownych dokumentów. Wspieramy także podczas przeprowadzania procedur przed właściwymi organami.

Na czele działu prawa podatkowego stoi radca prawny Michał Gawlak.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem poszczególnych usług wchodzących w zakres kompetencji tego działu.

W razie chęci uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@cgolegal.pl lub office@cgolegal.pl bądź pod numerami telefonów: +48 42 665 65 03 lub + 48 22 101 39 93.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
d.p. Konrad Dura

MAIL KONTAKTOWY
biuro@cgolegal.pl
office@cgolegal.pl

NUMER KONTAKTOWY
+48 42 663 65 03
+48 22 101 39 93