Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Klauzule nieruchomościowe – Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

W wielu umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przyjmuje się, że dochody ze zbycia nieruchomości zostają opodatkowane w tym państwie, w którym dana nieruchomość jest położona.

Kwestie te są jednak bardzo kontrowersyjne, bo powyższe umowy zwykle nie wyjaśniają wprost jak definiowany powinien być „majątek” lub majątek „głównie” nieruchomy. Bazując jednak na komentarzu OECD coraz więcej umów (np. Polski z Norwegią), wprowadza konkretne procentowe wartości dla majątku nieruchomego. Niestety nadal często nie znajduje wyjaśnienia model szacowania wartości nieruchomości lub uwzględniania w majątku zobowiązań spółki.

Dlatego w wypadku istotnych wątpliwości można wystąpić o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego do Ministerstwa Finansów.

Nasza Kancelaria oferuje usługi doradcze dotyczące ustalania stanu faktycznego, stanu prawnego oraz praktycznego zastosowania klauzul nieruchomościowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z CGO Legal.