Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Kontrakty managerskie

Kontrakty managerskie to forma zatrudnienia o charakterze cywilno-prawnym, przeznaczona dla pracowników wysokiego szczebla – najczęściej z kadry zarządzającej.

Jak zostało to wspomniane we wstępie, kontrakt managerski to umowo cywilno-prawna, a nie umowa o pracę. Dlatego wszelkie kwestie nieuregulowane w jej treści są rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, nie zaś przez sądy pracy w oparciu o regulacje Kodeksu Pracy.

W praktyce jednak im więcej wspólnych mianowników między kontraktem managerskim a umową o pracę, tym częściej sąd pracy uznaje taką umowę właśnie za umowę o pracę.

Kontakty managerskie najczęściej powodują, że pracownik staje się odpowiedzialny za kierowanie jakimś sektorem przedsiębiorstwa oraz jego wyniki. Co więcej, manager może liczyć na wyższe wynagrodzenie, a także większą swobodę w wykonywaniu obowiązków – zwykle bowiem kontrakty nie regulują problemów czasu czy miejsca jego pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz postanowieniami kodeksu cywilnego, przychody uzyskane z wykonywania kontraktu menadżerskiego uważa się za działalność wykonywaną osobiście. To natomiast powoduje, że osoba związana kontraktem musi dokonywać rozliczeń z urzędem skarbowym na bazie progresywnej stawki podatku dochodowego. Odliczenie kosztów uzyskania przychodu jest możliwe tylko przez ryczałt.

Kancelaria CGO Legal świadczy usługi z zakresu doradztwa i profesjonalnego tworzenia kontraktów managerskich, które nie zostaną uznane za standardowe umowy o pracę.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji w tym zakresie zapraszamy do kontaktu.