Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Opodatkowanie transakcji międzynarodowych

Coraz większa liczba przedsiębiorców dokonuje transakcji o charakterze międzynarodowym. Jako, że podlegają one opodatkowaniu, to niezwykle istotna jest wiedza zarówno z zakresu krajowego systemu podatkowego – Polski i państw, gdzie siedzibę mają kontrahenci – jak i międzynarodowych regulacji podatkowych.

Przedsiębiorca musi zwrócić uwagę na formę prawną w jakiej dokonywane są tego rodzaju transakcję, zasady rozliczeń z kontrahentami oraz mechanizm transportu towarów aby dokładnie określić w jaki sposób dojdzie do opodatkowania ww. zdarzeń gospodarczych.

Należy też pamiętać, że inaczej wyglądają kwestie podatkowe w przypadku importu a inaczej przy eksporcie towarów, podobnie inne rozwiązania stosuje się na arenie wewnątrzwspólnotowej UE, zaś odmienną sytuację stanowią stosunki gospodarcze z państwami spoza Unii Europejskiej. W każdym wypadku kwestie opodatkowania będą się mniej lub bardziej różnić.

Kancelaria CGO Legal świadczy usługi doradcze w zakresie dotyczącym wyboru wspomnianych form działalności czy inwestycji dla stworzenia najkorzystniejszej sytuacji podatkowej.

Ponad to wspomaga przedsiębiorców we wszelkich procedurach podatkowych, w tym co do ustalenia stanu faktycznego, prawnego i przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz reprezentacji przed organami podatkowymi.

Więcej informacji udzielamy po kontakcie z nami.