Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Przedawnienie w podatkach

Instytucja przedawnienia to przykład rozwiązań klarujących sytuację podatnika ze względu na upływ czasu. Pozwala podatnikowi na uchronienie się przed zapłatą podatku, którego kwota nie musi już być uregulowana. Dobra znajomość Ordynacji podatkowej, pozwala na właściwe obliczenie terminów i ustalenie czy podatek należy zapłacić. Przepisy te mają chronić podatnika przed samowolą organów podatkowych, które często żądają zapłaty podatków już przedawnionych. Rozstrzygnięcie, czy zobowiązanie podatkowe lub prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe przedawniło się, skutecznie ochroni Cię przed urzędniczym bezprawiem.

Niestety, obliczanie terminów przedawnienia, oraz analiza przepisów dotyczących m.in. zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia, jest skomplikowana i nieprzejrzysta. Analiza musi rozpocząć się od rozstrzygnięcia czy upłynął już ustawowy czas, który potrzebny jest do przedawnienia (art. 68-70 Ordynacji podatkowej), – jeżeli odpowiemy na to pytanie twierdząco, pojawiają się kolejne pytania.

Ordynacja podatkowa, obejmuje przepisy dotyczące zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe. Prawidłowa analiza musi odpowiedzieć na wiele pytań, m.in: Czy wobec podatnika zastosowany był środek egzekucyjny? Czy nastąpiło ogłoszenie upadłości? Czy wniesiono skargę do sądu administracyjnego dotyczące zobowiązania podatkowego? Te, i wiele innych czynności decyduje czy termin biegu przedawnienia zostanie prawidłowo obliczony.

Doświadczeni eksperci prawa podatkowego z CGO Legal zapewniają, że jeżeli przedawnienie wystąpiło, skorzystacie Państwo z jego dobrodziejstw.

Zapraszamy do kontaktu.