Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest możliwością przyjęcia innej od ogólnej formy opodatkowania, niektórych kategorii przychodów, które uzyskują osoby fizyczne. W praktyce najczęściej odnosi się do przedsiębiorców, nie ponoszących dużych kosztów uzyskania przychodu. Pozwala im np. na zastosowanie niskich stawek podatkowych czy zwolnić się z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości.

Jak sama nazwa wskazuje, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczy opodatkowania całkowitego przychodu osiąganego przez osobę fizyczną. Można go pomniejszać tylko o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ryczałt mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, jak i już prowadzący działalność – podlegają oni jednak pewnym ograniczeniom.

Przede wszystkim, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy za poprzedni rok podatkowy uzyskali przychody przekraczające kwotę 150 tysięcy euro. Po drugie, przedsiębiorcy ci muszą mieścić się w określonych rodzajach działalności – pozarolniczej działalności gospodarczej, przychodów z tytułu najmu/podnajmu, dzierżawy/poddzierżawy. Ryczałtu nie można natomiast zastosować do takich działalności jak prowadzenie aptek, lombardów czy kupno/sprzedaż walut.

W wypadku osób korzystających z ryczałtu nie ma też możliwości wykorzystania ulgi prorodzinnej czy rozliczania się ze współmałżonkiem. Zezwala się jednak na korzystanie z ulg rehabilitacyjnych, na leki oraz na darowizny.

Wszystkie te ograniczenia są jednak rekompensowane przez znacznie niższe stawki ryczałtu – 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20% – zależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

CGO Legal świadczy usługi na rzecz osób, które chcą rozpocząć działalność lub już ją prowadzą i zamierzają przejść na opodatkowanie ryczałtowe.

Więcej informacji udzielamy po kontakcie z nami.