Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. może pozwolić na bezkonfliktowe odejście wspólnika bez obowiązku zbywania udziałów osobom trzecim. Transakcja ta wymaga pomocy i współpracy specjalistów z zakresu prawa handlowego, jak również prawa podatkowego. Komplikacje mogą pojawić się już na etapie wyboru rodzaju umorzenia, które chcemy zastosować.

Kodeks spółek handlowych wyróżnia umorzenia dobrowolne oraz przymusowe, w tym tzw. automatyczne. Każda z metod wyróżnia się innym rozłożeniem obowiązków podatkowych na wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji.

Umorzenie dobrowolne, jako jedyne zawiera w sobie etap zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Czynność ta, pomimo identycznych końcowych efektów dla spółki, ma istotne znaczenie dla określenia obowiązków podatkowych stron. Ciągle występują wątpliwości, co do przypisania umorzenia do określonego typu przychodu w podatku dochodowym. Błąd podatnika może doprowadzić do znacznych kosztów i niepotrzebnego zwiększenia obciążeń.

Umorzenia przymusowe, w tym tzw. automatyczne również będą regulowane innymi przepisami dotyczącymi podatku dochodowego (PIT oraz CIT). Ich prawidłowa interpretacja zapewni jasne określenie obowiązków każdej ze stron (m.in. pobór podatku, obowiązki deklaracyjne płatnika).

To tylko niewielka część zagadnień do rozstrzygnięcia. Co ze wspólnikiem, który jest osobą prawną? Co z kosztami uzyskania przychodów? Czy istnieją jakieś zwolnienia podatkowe? Na te pytania potrafimy odpowiedzieć.

Jako doświadczeni specjaliści pochylamy się nad każdym przypadkiem indywidualnie, aby zabezpieczyć wszystkich uczestników transakcji, od planowania podatkowego do samej realizacji.

Zapraszamy do kontaktu