Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci

Zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci to kwestia ważna dla każdego człowieka. Istotne jest, że im większa wartość majątku – szczególnie gdy w jego ramy wchodzą składniki majątku położone poza granicami Polski – tym proponowane rozwiązania na wypadek śmierci winny być dokładniej zaplanowane.

Przygotowanie mechanizmów sukcesji może mieć miejsce z udziałem rozwiązań krajowych lub międzynarodowych – np. gwarantujące dziedziczenie testamentowe lub wydanie majątku na podstawie postanowień umowy trustu, czy też statutu zagranicznej fundacji prywatnej.

Kancelaria CGO Legal zatrudnia specjalistów, którzy w kompleksowy sposób pomogą Klientowi w przygotowaniu planu zabezpieczenia swojego majątku na wypadek śmierci. Uwzględnią przy tym wszelkie konieczne aspekty finansowe i prawne proponując rozwiązania krajowe lub międzynarodowe.

Więcej informacji udzielamy po kontakcie z nami.