E-recepcja

Mobility

Mobility

CGO Immigration w kompleksowy i profesjonalny sposób zajmuje się sprawami cudzoziemców przyjeżdżających bądź już przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi świadczone przez nasz zespół z działu prawa imigracyjnego, można podzielić na trzy podstawowe kategorie – sprawy pobytowe, sprawy pracownicze oraz sprawy obywatelskie.


SPRAWY POBYTOWE

Pierwszym polem, na którym usługi świadczą prawnicy działu imigracyjnego, są właśnie sprawy pobytowe. Doradzamy klientom w zakresie wyboru dopuaszczalnych i zalecanych podstaw wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt, przygotowujemy dokumentację do urzędów wojewódzkich, reprezentujemy cudzoziemców w całym procesie uzyskiwania karty pobytu.


SPRAWY PRACOWNICZE

Kolejną kategorią spraw dotyczących cudzoziemców, jakimi zajmuje się nasza Kancelaria, są spraw pracownicze. Temat dopuszczalności pracy w Polsce dotyczy cudzoziemców przyjeżdżających lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej celem podjęcia pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej, czy też ogólnie – uzyskiwania dochodów ze źródeł położonych w Polsce. Odrębne obowiązki ciążą również na pracodawcach przyjmujących do pracy zagraniczną kadrę.


SPRAWY OBYWATELSKIE

Usługi w ramach działu prawa imigracyjnego obejmują sprawy związane z tematyką obywatelstwa polskiego – rozumie się tutaj każde zagadnienie mieszczące się w tej kategorii, a więc: