E-recepcja

Nieruchomości

Konsorcja

Konsorcja to najprościej rzecz ujmując zrzeszenia co najmniej kilku podmiotów gospodarczych w ograniczonym czasie i ze ściśle określonym celem. Podstawą stworzenia takiej organizacji jest umowa konsorcyjna.

Warto wspomnieć, że konsorcjum nie ma charakteru odrębnego podmiotu gospodarczego, dlatego też nie podlega rejestracji. Podmioty wchodzące w jego skład współpracują w zakresie realizacji wspólnego celu, natomiast w pozostałych działaniach zachowują pełną niezależność. Konsorcjum nie posiada także wspólnego majątku.

Najczęstszym przypadkiem, w którym powstają konsorcja jest realizacja inwestycji na szeroką skalę, które wymagają współpracy wyspecjalizowanych podmiotów z różnych dziedzin (np. budowa autostrady, osiedla mieszkaniowego) i zapewnienia odpowiednich środków dla realizacji celu.

Kancelaria CGO Legal oferuje usługi tworzenia konsorcjów. Obejmuje ona m. in. sporządzenie stosownych umów a także reprezentację prawną.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.