E-recepcja

Nieruchomości

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jest istotne zarówno dla osób, które chcą wybudować coś na już posiadanej działce, jak i zamierzających zakupić nieruchomość.

Kwestie te reguluje ustawa z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Najważniejsze zawarte w niej przepisy dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjmowanego przez gminę.

W akcie tym określa się szeroko rozumiane warunki zagospodarowania i zabudowy terenów jak i ich przeznaczenie. Co więcej, zawiera się tam informacje o tzw. inwestycjach celu publicznego.

Dane umieszczone w planie są bardzo istotne z punktu widzenia zakresu wykonywania prawa własności nieruchomości. Dlatego też przy zamiarze dokonania zabudowy terenu niezbędne jest uzyskanie od gminy decyzji o warunkach zabudowy. Podobnie sprawa wygląda w przypadku zakupu nieruchomości.

Kancelaria Prawna CGO Legal oferuje usługi związane ze sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. W tym ustalanie stanu prawnego oraz stanu faktycznego nieruchomości, a także uzyskania odpowiednich odpisów i decyzji.

Więcej informacji udzielamy po kontakcie z nami.