E-recepcja

Nieruchomości

Podziały, scalania i rozgraniczenia nieruchomości

Ustawa o gospodarce nieruchomościami umożliwia podziały, scalania oraz rozgraniczenia nieruchomości. Jednakże przeprowadzenie powyższych postępowań wymaga udziału specjalistów – prawników oraz geodetów.

Postępowanie w wyżej wymienionych sprawach odbywa się przez wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta i kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Kancelaria Prawna CGO Legal oferuje reprezentację w sprawach dot. podziałów, scalania oraz rozgraniczania nieruchomości. Oceniamy zasadność wniosków, przygotowujemy całość dokumentacji, a także doradzamy na każdym etapie postępowania.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami działu nieruchomości. Dokonamy bezpłatnej oceny Państwa sprawy oraz zaproponujemy najlepszy model postępowania.