E-recepcja

Nieruchomości

Pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenia wodnoprawne to formalne instrumenty, dzięki którym uprawnione organy administracji publicznej mogą określać warunki korzystania i prowadzić kontrolę zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych.

Dokumentu takiego wymaga się w wypadku wykorzystywania wód w sposób inny niż zwykły lub powszechnie uznawany. Dotyczy to niemal wszystkich rodzajów podmiotów – jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Ustawa prawo wodne z 18.07.2001 roku ściśle określa sytuacje, w których takie pozwolenie jest wymagane lub też nie jest konieczne. Do pierwszego przypadku zalicza się m. in. szczególnego korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych czy piętrzenia wody podziemnej. Natomiast obowiązek posiadania pozwolenia wyłącza np. holowanie oraz spław drewna. A także rybackiego wykorzystywania śródlądowych wód powierzchniowych lub uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych.

W treści dokumentu ustala się zasady korzystania z wody.  Zawiera on ilość pobieranej czy odprowadzanej wody, ilość, stan i skład wykorzystywanych ścieków, usytuowanie i warunki wykonywania urządzenia wodnego. Dokument może też wprowadzać dodatkowe obowiązki po stronie ubiegającego się o pozwolenie.

Kancelaria CGO Legal oferuje pełną obsługę podmiotów chcących uzyskać pozwolenia wodnoprawne. Usługa obejmuje ustalenie konieczności posiadania takiego dokumentu, przygotowanie wniosku oraz innych koniecznych dokumentów, a także pomoc przy ich złożeniu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.