E-recepcja

Nieruchomości

Spory o miejsca parkingowe

Spory o miejsca parkingowe to bardzo częsta sytuacja, szczególnie wśród mieszkańców różnych osiedli mieszkaniowych. Rozwiązań takich problemów jest kilka – od tych prostszych, do zdecydowanie bardziej skomplikowanych i poważnych.

Najprostszą drogą jest oczywiście polubowne rozwiązanie sporu bezpośrednio pomiędzy mieszkańcami. Zwykle niestety nie jest to możliwe, bo żadna ze stron nie jest skłonna do pójścia na kompromis. Ta sama kwestia wyklucza w zasadzie mediacje z udziałem bezstronnego mediatora (np. przedstawiciela spółdzielni mieszkaniowej) – znów trudno jest bowiem o dojście do porozumienia.

Nietrudno się domyślić, że ostatnią możliwością jest złożenie pozwu przeciwko innym mieszkańcom lub samej spółdzielni mieszkaniowej do właściwego miejscowo sądu. Możliwość taka wynika z dwóch podstawowych aktów prawnych regulujących materie dotyczące mieszkań i spółdzielni mieszkaniowych. Są to ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. To z nich wynika między innymi równouprawnienie wszystkich członków spółdzielni chociażby właśnie w dostępie do miejsc parkingowych.

Należy pamiętać, że spory o miejsca parkingowe mogą dotyczyć różnych stanów faktycznych – w tym braku takowego miejsca czy jego blokowania przez inne osoby.

Kancelaria Prawna CGO Legal reprezentuje strony w sporach o miejsca parkingowe. Usługa obejmuje także ustalenie stanu faktycznego i stanu prawnego, a także przygotowanie stosownych dokumentów.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.