E-recepcja

Nieruchomości

Sprawy wieczystoksięgowe

Zwykle sprawy wieczystoksięgowe trafiają do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, zwanego wieczystoksięgowym. Jednakże postępowanie przed nim musi poprzedzić złożenie odpowiedniego wniosku.

Sprawy wieczystoksięgowe to dość pojemna kategoria. Należą do nich m. in.:

  • założenie księgi wieczystej
  • wpis w księdze wieczystej
  • wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej
  • oznaczenie działki ewidencyjnej
  • ustanowienie pełnomocnictwa lub przedstawiciela ustawowego
  • wydanie odpisu księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
  • wgląd do księgi wieczystej lub wydruk z niej

Kancelaria Prawna CGO Legal prowadzi kompleksową obsługę spraw dotyczących nieruchomości. Zalicza się do nich również opisane wyżej sprawy wieczystoksięgowe. Kancelaria udziela pomocy przy przygotowaniu wniosku, złożenia go w sądzie oraz prowadzenia całego postępowania wieczystoksięgowego.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami.