E-recepcja

Nieruchomości

Umowy deweloperskie

Umowy deweloperskie zaliczają się do tzw. umów nienazwanych. Oznacza to, że każda z nich może wyglądać inaczej. Co również istotne może ona przyjąć formę umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej (najczęściej) lub przyrzeczonej.

Umowy deweloperskie zwykle polegają na zakupie praw do późniejszego przeniesienia własności nieruchomości (np. kiedy dana nieruchomość zostanie dopiero wybudowana). Ze względu na ten cel i często wiążące się z nim wysokie kwoty, umowa musi zawierać szereg danych, stanowiących pewne zabezpieczenie dla stron.

Zalicza się do nich przede wszystkim termin i miejsce zawarcia umowy. Cenę nabycia wspomnianego prawa, informacje o nieruchomości i jej cechach szczególnych. A także termin wniesienia opłaty przez nabywcę, termin przeniesienia prawa przez dewelopera na nabywcę. Oraz co najważniejsze – zobowiązanie dewelopera np. do wybudowania budynku.

W przypadku gdy umowę deweloperską podpisuje się jako umowę rezerwacyjną, jej głównym celem jest tylko zbadanie zainteresowania inwestycją przez potencjalnych klientów. Umowa przedwstępna jest już dokumentem, w którym strony zobowiązują się do późniejszego podpisania właściwej umowy. Pozwala to w wypadku komplikacji na dochodzenie roszczeń – zależnie od formy umowy – odszkodowawczych lub nawet żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowa przyrzeczona zaś to właśnie umowa ostateczna i musi mieć ona formę aktu notarialnego.

Kancelaria Prawna CGO Legal oferuje sprawdzenie przygotowanych umów deweloperskich przed ich podpisaniem, ale także przygotowywanie takich umów od podstaw.

W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do kontaktu.