E-recepcja

Nieruchomości

Ustalenie statusu prawnego nieruchomości

Ustalenie statusu prawnego nieruchomości to jedna z czynności, której warto się podjąć, zanim podejmie się decyzję o zakupie konkretnej nieruchomości. Wszystko po to, by uniknąć ryzyka kupna nieruchomości z rąk osoby nieuprawnionej. Procedura ta pomaga również sprawdzić czy nieruchomość ta jest obciążona prawami osób trzecich.

Księgi wieczyste

Pierwszym etapem jest zawsze oczywiście sprawdzenie ksiąg wieczystych, które są jawne i każdy może mieć wgląd w ich treść. Nieznajomość numeru księgi wieczystej nieruchomości nie stanowi problemu. Księgi znajdują się we właściwym miejscowo sądzie rejonowym. Ten z kolei znajduje się w miejscowości siedziby sądu, którego obszar właściwości pokrywa się z położeniem nieruchomości. Każdy może zobaczyć księgi na miejscu tj. w sądzie lub z wykorzystaniem sieci Internet. Uwaga – dostęp do akt ksiąg wieczystych mają tylko osoby które potrafią wykazać interes prawny w wykonaniu tej czynności. Przykładowo interesem takim może być fakt bycia właścicielem nieruchomości.

Rejestr gruntów i budynków

Przy ustalaniu statusu prawnego nieruchomości ważne jest również uzyskanie wypisu z geodezyjnego rejestru gruntów i budynków. Zlokalizowany jest on we właściwym dla położenia nieruchomości starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Znajdują się tam informacje o powierzchni działki, jej właścicielu itp. W wypadku niezgodności z wcześniej uzyskanymi informacjami z ksiąg wieczystych niezbędne jest uzupełnienie lub korekta tych informacji.

Plan zagospodarowania

Warto uzyskać także z urzędu gminy lub urzędu miasta odpis planu zagospodarowania miejscowego. Plan ten zawiera informacje o dopuszczalnej na danej działce zabudowie. Jeśli jednak taki plan nie istnieje, należy zapoznać się z ewentualną decyzją o warunkach zabudowy. W niej znajdziemy szczegółowe informacje o dopuszczalnej zabudowie i przeznaczeniu działki.

W dalszej kolejności można pokusić się o sprawdzenie, czy dana nieruchomość nie została wpisana do rejestru zabytków, co może znacząco ograniczyć chociażby możliwości remontowe.

Kancelaria Prawna CGO Legal oferuje usługi z zakresu ustalania stanu prawnego oraz stanu faktycznego nieruchomości.

Osoby, które interesuje ustalenie statusu prawnego nieruchomości, zapraszamy do kontaktu.