E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Opinie prawne

Opinie prawne sporządza się w wypadku zaistnienia jakiegoś problemu prawnego, co do którego Klient poszukuje rozwiązania. Zwykle są to sytuacje, gdy chce on ustalić, czy przysługuje mu jakieś uprawnienie lub ciąży na nim jakiś obowiązek. Stąd opinie prawne dotyczą najczęściej indywidualnej, konkretnej sprawy.

Najważniejsze dla sporządzenia opinii prawnej jest ustalenie stanu faktycznego. Dopiero na tej podstawie można poszukiwać odpowiednich podstaw prawnych dla rozstrzygnięcia danego problemu. Kolejny etap zaś polega na zaproponowaniu rozwiązań. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że istotną rolę w opinii pełnią odwołania chociażby do orzecznictwa sądowego. Pozwala to bowiem na ustalenie najbardziej właściwej wykładni przepisów w odniesieniu do danego przypadku.

Opinie prawne ze względu na ich wyżej opisaną złożoność winny być sporządzane przez doświadczonych prawników, którzy będą w stanie zaproponować różne warianty rozstrzygnięcia problemu, wzmacniając je poza przepisami także dodatkowymi źródłami.

Kancelaria CGO Legal posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, mającą szerokie doświadczenie w przygotowywaniu opinii prawnych. Usługa taka obejmuje wszystkie konieczne elementy – od ustalenia stanu faktycznego i podstaw prawnych, po utworzenie konkretnych rozwiązań.

Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy do kontaktu z nami.