E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Prawo Internetu – regulaminy sklepów internetowych

W dzisiejszych czasach coraz więcej działań, między innymi o charakterze biznesowym, odbywa się za pośrednictwem Internetu. Wiąże się to z obowiązkiem spełnienia licznych wymogów prawnych. Są to przede wszystkim kwestie sporządzenia czyniących zadość przepisom prawnym regulaminów witryn, polityk prywatności czy organizowania konkursów internetowych, ale nie tylko. We współczesnej rzeczywistości, nie bez przyczyny określanej dobą Internetu, kwestii wymagających regulacji prawnej jest tak wiele, że dość szeroki katalog przepisów z nimi związanych, ale wywodzących się z różnych gałęzi prawa, można ogólnie określić jako „Prawo Internetu”.

Sporządzanie regulaminów witryn internetowych

O czym wspomniano już we wstępie, mamy do czynienia ze stale rosnącą popularnością Internetu. Zjawisko to przekłada się na zwiększającą się z dnia na dzień liczbę nowo-powstałych portali internetowych. Bardzo duża część z nich przyjmuje charakter sklepów internetowych. Witryny powinny posiadać odpowiednie regulaminy ustalające zasady ich funkcjonowania. W ten sposób określa się pewne uprawnienia i obowiązki – zarówno dla prowadzącego taką witrynę jak i odwiedzającego. Nie ulega przy tym wątpliwości, że istotnym elementem takich regulaminów jest szeroko pojęta ochrona konsumenta. Szczególnie jeśli chodzi o jego prawa dotyczące sprzedaży dóbr i usług czy ochronę danych osobowych.

Sporządzanie regulaminów konkursów

W Internecie bardzo popularną formą rozrywki oraz sposobu na odniesienie korzyści materialnych stały się konkursy. Stąd pojawiła się potrzeba spisywania regulaminów takich konkursów internetowych. Ich właściwe sformułowanie daje organizatorowi pewność, że osoby korzystające z tej formy rozrywki będą to robiły zgodnie z przewidzianymi zasadami.

Z drugiej natomiast strony osoby te uzyskają środki ochrony przed nieuczciwymi organizatorami takich konkursów. W przypadku nadużycia przez którąś ze stron swojego prawa lub postąpienia niezgodnie z regulaminem, ta druga będzie dysponowała podstawą prawną dochodzenia swoich roszczeń.

Obsługa prawna portali oraz sklepów internetowych

Obsługa prawna portali i sklepów internetowych co do zasady opiera się o audyt takiej strony. Przeprowadza się go pod kątem ewentualnych braków czy też niedociągnięć z prawnego punktu widzenia. A także wdrożenia mechanizmów zabezpieczających przed negatywnymi wynikami kontroli prowadzonych przykładowo z inicjatywy Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Chodzi tutaj o przygotowanie odpowiednich dokumentów – polityki bezpieczeństwa, instrukcji przetwarzania danych w systemach informatycznych, upoważnienia dla pracowników i wniosków rejestracyjnych. Są one niezbędne do zgłoszenia zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wylicza się w tym miejscu również pomoc w rejestracji portalu w sądzie okręgowym. Dokonuje się tego z uwagi na spełnienie ustawowych przesłanek prasy (regularne publikacje, posiadanie stałego tytułu, nazwy, uwidocznienie daty publikacji, otwartość i różnorodność treści), przygotowanie umowy z podwykonawcami strony, reklamodawcami – pod kątem zabezpieczenia takich transakcji z punktu widzenia prawa cywilnego (w szczególności prawa umów), a także prawa autorskiego i podatkowego oraz przy uwzględnieniu sposobu funkcjonowania mechanizmów ofertowych w systemach teleinformatycznych zgodnie z postanowieniami przepisów kodeksu cywilnego.

FOREX, KRYPTOWALUTY

Osoby planujące rozpocząć działalność w zakresie rynku wymiany walut Forex lub w oparciu o kryptowaluty znane jako Bitcoin, Litecoin etc. na własną rękę, powinny zdawać sobie sprawę z faktu, iż jest to przedsięwzięcie ryzykowne. Szczególnie, jeśli nie posiada się w tym zakresie odpowiedniej wiedzy. Warto skorzystać z pomocy profesjonalisty i zasięgnąć porady prawnika co do konsekwencji podatkowych oraz administracyjnych takiej działalności. Działalność w obszarze takich nowych technologii często wymaga profesjonalnej pomocy w doborze właściwej formy działalności, jurysdykcji oraz najodpowiedniejszego modelu działania. Więcej o w kwestii działalności opartej na kryptowalutach znajdziecie Państwo TUTAJ.

Kancelaria prawna CGO Legal świadczy kompleksowe usługi z zakresu obsługi portali internetowych w aspekcie wszelkich spraw dotyczących zagadnienia jakim jest prawo Internetu (sporządzamy regulaminy sklepów internetowych). Dotyczy to wspomnianego wcześniej sporządzania regulaminów stron internetowych, konkursów internetowych, innych wymaganych dokumentów. Zgłaszania zbiorów danych osobowych do GIODO (a co za tym idzie – należytej ochrony danych osobowych), doradztwa przy zakładaniu czy też prowadzeniu działalności w Internecie, jak i rynku wymiany walut online.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji związanych z pojęciem „prawo Internetu” zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do zapoznania się z działem: Prawo Nowych Technologii.