E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Prawo pracy

Sprawy pracownicze to nie tylko te, które wynikają ze stosunku pracy (na podstawie umowy o pracę). Tyczy się to bowiem także innych kwestii, z którymi związane jest prawo pracy, a także bieżącego doradztwa (np. we właściwym prowadzeniu akt pracowniczych). Co ważne, w zakres spraw pracowniczych wchodzą też te wynikające ze stosunków cywilno-prawnych opartych o umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Weryfikacja umów o pracę

Właściwe sformułowanie umowy o pracę jest kluczowe dla dokładnego określenia wzajemnych obowiązków stron stosunku pracy. Umowa o pracę niezgodna z przepisami prawa pracy może wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy względem pracownika. Może ona również stanowić wykroczenie, a nawet przestępstwo. Dlatego na Państwa zlecenie przygotowujemy umowy o pracę, w tym umowy dla członków zarządów spółek kapitałowych. Weryfikujemy także już zawarte umowy oraz opracowujemy dokumenty niezbędne do prawidłowego nawiązania stosunku pracy.

Analiza dopuszczalności zawierania umów zlecenia i o dzieło

W niektórych sytuacjach rozwiązaniem korzystnym zarówno dla pracownika jak i pracodawcy jest zawarcie w miejsce umowy o pracę – umowy cywilnoprawnej. Mając na względzie rygory przewidziane w kodeksie pracy, ocenimy czy w konkretnym przypadku umowa cywilnoprawna jest dopuszczalna oraz jak należy ją sformułować.

Zbiorowe prawo pracy

Dla tych z Państwa, których zakład pracy posiada większą ilość pracowników, oferujemy pomoc w zakresie przygotowywania regulaminów pracy. Pomagamy również w opracowaniu regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

Bieżące doradztwo

Na życzenie naszych Klientów pomagamy w prawidłowym prowadzeniu akt pracowniczych. Przeprowadzamy analizę przestrzegania przepisów prawa w zakładach pracy, przygotowujemy dokumenty pracownicze pod kątem kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Pomagamy także w wypełnianiu zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.