E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Reklamacje

Odpowiedzią na coraz większy popyt na dobra wszelkiego rodzaju jest zmasowana produkcja. Za tym idzie, następuje częste pogorszenie jakości oferowanych produktów. W związku z tym producenci coraz częściej otrzymują od swoich klientów reklamacje.

Naszym klientom – sprzedawcom detalicznym – doradzamy jak prawidłowo reagować na konsumenckie zgłoszenia dot. niezgodności towarów z umową, zgłoszenia gwarancyjne, czy żądania zwrotu bądź obniżenia ceny.

CGO Legal poza wspomnianym doradztwem zajmuje się również reprezentacją stron w postępowaniach reklamacyjnych.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt.