E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Reprezentacja przedsiębiorców – Postępowania sądowe i administracyjne

Przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością często spotykają się z problemami natury administracyjnej. Co więcej, zdarza im się być stroną postępowań sądowych, np. w sporach z klientami czy kontrahentami. Zwykle ze względu na niewystarczającą wiedzę prawną decydują się oni na skorzystanie z usług prawnika. W tym momencie następuje reprezentacja przedsiębiorców i ich interesów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych.

Jeśli chodzi o postępowanie administracyjne, to głównymi polami działalności są tutaj procedury składania wszelkiego rodzaju wniosków, skarg, ubiegania się o zaświadczenia czy kwestie podatkowe. Na tej drodze rozwiązuje się również sprawy mające charakter bardziej specjalistyczny. Związany zazwyczaj z rodzajem prowadzonej działalności – np. z zakresu postępowań leśnych, rolnych itp.

Właśnie w takich sytuacjach pomocą służy CGO Legal. Wspomaga przedsiębiorców w sporządzaniu wszelkich wniosków, kompletowaniu dokumentów, dostosowywaniu się do różnych decyzji administracyjnych, interpretowaniu przepisów, a przy tym reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi czy administracji publicznej.

Reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu sądowym co do zasady odnosi się do sporów. Ich katalog jest bardzo szeroki, gdyż zarówno przedmiot postępowania może dotyczyć różnych zagadnień (np. postępowania reklamacyjne, spory o zapłatę), jak i druga strona takiego postępowania może być różna. Przedsiębiorca bowiem ma do czynienia z wieloma podmiotami – klientami czy kontrahentami.

Nasza Kancelaria świadczy usługi doradcze oraz reprezentuje Klientów będących przedsiębiorcami przed sądem. Dodatkowo oferuje przy tym odpowiednie przygotowanie pism procesowych oraz pomoc przy skompletowaniu wymaganych dokumentów.

W razie chęci uzyskania szerszych informacji, prosimy o kontakt.