E-recepcja

Polski ład

Abolicja podatkowa

Co?

Ujawnienie majątku nieopodatkowanego

Dla kogo?

Dla podatników stosujących wątpliwe schematy optymalizacyjne

Jak będzie opodatkowany i oskładkowany?

8% przejściowym podatkiem od ujawnionego dochodu. Ustawodawca w polskim ładzie zawarł postanowienia abolicji podatkowej. Dla tych podatników którzy nie zadeklarowali dochodu do opodatkowania w Polsce w związku z:

1) nieujawnieniem w całości lub w części tych dochodów (przychodów),

2) nieujawnieniem w całości lub w części źródła powstania tych dochodów (przychodów),

3) przeniesieniem lub posiadaniem w jakiejkolwiek formie kapitału poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zagranicznej jednostce, w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 lub art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2,

4) stosowaniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami państw-stron tych umów,

5) nierzeczywistą rezydencją podatkową,

6) osiągnięciem innej niż wymieniona w pkt 1–5 korzyści podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 7

Istnieje możliwość ujawnienia w/w dochodu do opodatkowania w drugiej połowie 2022 r. z zastosowaniem 8% stawki przejściowego ryczałtem od dochodów. W przypadku gdy osiągnięcie nieujawnionego dochodu wiązało się z popełnieniem przestępstwa skarbowego – okoliczności popełnienia takiego przestępstwa muszą być ujawnione urzędowi skarbowemu. Oferujemy Państwu doradztwo i obsługę procesu abolicyjnego, tak aby ujawnienie dochodu na podstawie ustawy przyniosło Państwu korzyści i możliwość nowego startu.