E-recepcja

Polski ład

Optymalizacja wypłat dla wspólników spółek opodatkowanych CIT

Estoński CIT

 

Co?

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych oraz niektórych osobowych. Polega na odsunięciu momentu zapłaty podatku do czasu dystrybucji zysku do wspólników /udziałowców / akcjonariuszy. Oznacza to, że podatnik nie będzie płacił podatku dochodowego od środków wykorzystywanych w bieżącej działalności gospodarczej wpływając bardzo pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

  • Przedsiębiorstwa generujące duży dochód, który nie jest w całości konsumowany przez wspólników/udziałowców/akcjonariuszy;
  • Przedsiębiorstwa w fazie wzrostu potrzebujące dużych środków na inwestycje w środki trwałe, towary, zwiększanie zatrudnienia;
  • Przedsiębiorstwa u progu dużych transakcji, z których przychód musi być wykorzystany w sposób nie generujący kosztów podatkowych (np. sprzedaż wartościowej nieruchomości z koniecznością przeznaczenia większości kwoty na spłatę kredytu w związku z koniecznością zwolnienia hipoteki)

Jak skorzystam?

Poniższa tabelka przedstawia korzyści, jakie przedsiębiorca uzyska w związku z wejściem w reżim estońskiego CIT

 

pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej. Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na spotkanie z jednym z naszych specjalistów, który przedstawi Ci rozwiązanie obniżające Twoje zobowiązania podatkowe i efektywną korzyść w Twoim przypadku.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 3%

Co?

Świadczenie na rzecz spółki usług pośrednictwa w handlu, opodatkowanych ryczałtem na poziomie 3% od przychodu

Dla kogo?

  • Udziałowcy, którzy faktycznie wpływają aktywnie na obrót generowany przez spółki, w których są udziałowcami poprzez wykorzystywanie swoich kontaktów handlowych i relacji biznesowych
  • Do obrotów nieprzekraczających 2 000 000 EUR

Jak skorzystam?

Podatnik korzystający z tego rozwiązania zapłaci:

Składkę zdrowotną: na poziomie zryczałtowanym zależnym od kwoty rocznego przychodu

ZUS: jak przedsiębiorcy indywidualnie

PIT: 3% od przychodu

Świadczenie wspólnika na rzecz spółki

Co?

  • Świadczenie wspólnika na rzecz spółki, do którego ten pierwszy został zobowiązany w treści umowy spółki.
  • Optymalne w pierwszym progu podatkowym (do 120 000 zł dochodu brutto)

Dla kogo?

Udziałowcy, którzy wpływają aktywnie na obrót generowany przez spółki, w których są udziałowcami poprzez wykorzystywanie swoich kontaktów handlowych i relacji biznesowych

Jak skorzystam?

Podatnik korzystający z tego rozwiązania nie zapłaci ani składek ZUS ani składki zdrowotnej, zapłaci natomiast podatek dochodowy według skali podatkowej.

 

ryczałt ewidencjonowany60% przeciętnego wynagrodzenia9%307 złroczny przychód do 60 tys. zł
100% przeciętnego wynagrodzenia511 złroczny przychód 60-300 tys. zł
180% przeciętnego wynagrodzenia920 złroczny przychód powyżej 300 tys. zł