E-recepcja

Polski ład

Polski Ład – przegląd rozwiązań dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

Jako główny cel wprowadzenia szeregu zmian, znanych jako Polski Ład, ustawodawca wskazał chęć uszczelnienia krajowego systemu podatkowego. Na jakie zmiany muszą się przygotować przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą i jakie rozwiązania w związku z Polskim Ładem możemy im zaproponować?

Szacuje się, że w Polsce jest ok. 2 mln. osób fizycznych prowadzących aktywną działalność gospodarczą. Każda z nich w mniejszym lub większym stopniu odczuje konsekwencje zmian wprowadzonych przez Polski Ład.

Należysz do przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą i zastanawiasz się jak zminimalizować skutki wprowadzonych od stycznia zmian? W zależności od sytuacji powinieneś rozważyć jedną z poniższych opcji.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Dla kogo dedykowane jest to rozwiązanie?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinni rozważyć przedsiębiorcy, którzy:

 • nie konsumują całego zysku wygenerowanego przez działalność
 • muszą kontynuować dotychczasową działalność
 • nie zależy im szybkim rozwiązaniu, oraz liczą się z relatywnie wysokimi kosztami przekształcenia

Jak będzie opodatkowany i oskładkowany nowy podmiot?

Składka zdrowotna

Jedyny udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odprowadzi ZUS i składkę zdrowotną na takich samych zasadach jak np. komplementariusz w spółce komandytowej. Oznacza to, że ZUS i składka zdrowotna naliczane będą od średniego wynagrodzenia w gospodarce, a nie od globalnego zysku wypracowanego przez spółkę.

Tym samym składka zdrowotna wyniesie około 550 zł, zamiast 3,9% od dochodu, jak ma to miejsce w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej.

ZUS opłacany będzie tak samo jak w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej.

Jeżeli natomiast w spółce jest co najmniej dwóch wspólników, to żaden z nich nie będzie zobowiązany do odprowadzania składek ZUS oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek dochodowy

Mały podatnik (spółki z obrotem nieprzekraczającym 2 000 000 EUR)

 • CIT

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących małymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 9% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Analogiczny podatek w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej wynosi 23,9 %.

 • PIT

W przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółki należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19% od kwoty wypłaconej dywidendy.

Duży podatnik (spółki z obrotem większym niż 2 000 000 EUR)

 • CIT

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących dużymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 19% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Analogiczny podatek w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej wynosi 23,9 %.

Dużą korzyścią w przypadku tego rozwiązania jest również brak daniny solidarnościowej.

Dodatkowo w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT. Jest to jedno z rozwiązań oferowanych przez Polski Ład, w którym opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane. Dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej.

 • PIT

W przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółki należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19% od kwoty wypłaconej dywidendy.

Założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Dla kogo dedykowane jest to rozwiązanie?

Założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinni rozważyć przedsiębiorcy, którzy:

 • chcą ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • nie konsumują całego zysku wygenerowanego przez działalność gospodarczą
 • nie muszą kontynuować dotychczasowej działalności i mogą prowadzić ją dalej w formie nowego podmiotu
 • generują dochód przekraczający 1 000 000 zł
 • zależy im na szybkim rozwiązaniu

Jak będzie opodatkowany i oskładkowany przekształcony podmiot?

Składka zdrowotna

Jedyny udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odprowadzi ZUS i składkę zdrowotną na takich samych zasadach jak np. komplementariusz w spółce komandytowej. Oznacza to, że ZUS i składka zdrowotna naliczane będą od średniego wynagrodzenia w gospodarce, a nie od globalnego zysku wypracowanego przez spółkę.

Tym samym składka zdrowotna wyniesie około 550 zł, zamiast 3,9% od dochodu, jak ma to miejsce w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej.

ZUS opłacany będzie tak samo jak w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej.

Jeżeli natomiast w spółce jest co najmniej dwóch wspólników, to żaden z nich nie będzie zobowiązany do odprowadzania składek ZUS ani na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek dochodowy

Mały podatnik (spółki z obrotem nieprzekraczającym 2 000 000 EUR)

 • CIT

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących małymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 9% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Analogiczny podatek w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej wynosi 23,9 %.

Dużą korzyścią w przypadku tego rozwiązania jest również brak daniny solidarnościowej.

Dodatkowo, jak już wskazaliśmy, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT.

 • PIT

W przypadku wypłaty dywidendy od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%

Duży podatnik (spółki z obrotem większym niż 2 000 000 EUR)

 • CIT

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących dużymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 19% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Analogiczny podatek w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej wynosi 23,9 %.

Dodatkowa korzyścią jest brak obowiązku uiszczenia daniny solidarnościowej.

Jak już wcześniej wskazano w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT.

 • PIT

W przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółek od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%.

Założenie nowej spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej

Dla kogo dedykowane jest to rozwiązanie?

Założenie nowej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej powinni rozważyć przedsiębiorcy, którzy:

 • generują dochód przekraczający 1 000 000 zł
 • konsumują większość zysku wygenerowanego przez ich działalność gospodarczą
 • nie muszą kontynuować działalności i mogą prowadzić działalność w formie nowego podmiotu
 • którym zależy na szybkim rozwiązaniu generującym relatywnie niskie koszty

Jak będzie opodatkowany i oskładkowany nowy podmiot?

Składka zdrowotna

ZUS i składka zdrowotna naliczane będą od średniego wynagrodzenia w gospodarce, a nie od globalnego zysku wypracowanego przez spółkę, jak ma to miejsce w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej.

Tym samym składka zdrowotna wyniesie około 550 zł, zamiast 3,9% od dochodu, jak ma to miejsce przy indywidualnej działalności gospodarczej.

ZUS w obu przypadkach opłacany będzie tak samo.

Podatek dochodowy

Mały podatnik (spółki z obrotem nieprzekraczającym 2 000 000 EUR)

 • CIT

W przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych będących małymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 9% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej wysokość tego podatku wynosi 23,9%.

Brak obowiązku uiszczania daniny solidarnościowej.

Również i w tym przypadku istnieje możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT.

 • PIT

W przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółki od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%.

Duży podatnik (spółki z obrotem większym niż 2 000 000 EUR)

 • CIT

W przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych będących dużymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 19% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Analogiczny podatek w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej wynosi 23,9%.

Brak obowiązku uiszczania daniny solidarnościowej, oraz możliwość skorzystania z estońskiego CIT.

 • PIT

W przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółek od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%

Polski Ład – podsumowanie

Polski Ład to wiele zmian w przepisach podatkowych, które w nowej formule zaczną obowiązywać od stycznia 2022 roku. Wdrożenie nowych zasad rozliczeń z pewnością łatwiej przyjdzie większym i bardziej złożonym strukturom, posiadającym wsparcie wewnętrznych działów prawnych i księgowych. Prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą i zastanawiasz się jak zoptymalizować jej koszty po zmianach? Zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych specjalistów, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie, a także zaoferuje pomoc w jego wdrożeniu.