E-recepcja

Polski ład

Optymalizacja wypłat dla wspólników opodatkowanych CIT

Polski Ład wprowadza wiele zmian do polskiego porządku prawnego. Przedstawiamy rozwiązania, które pomogą zachować optymalny poziom obciążeń fiskalnych w przypadku wypłat dla wspólników spółek będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prowadzisz działalność w formie spółki i zastanawiasz się w jaki sposób zoptymalizować wypłaty dla wspólników? Polski Ład wprowadza kilka rozwiązań, które w określonych sytuacjach mogą przynieść sporo korzyści. Masz do wyboru kilka możliwości.

Estoński CIT

Na czym polega ta forma opodatkowania?

Estoński CIT to inaczej ryczałt od dochodów spółek kapitałowych oraz niektórych spółek osobowych. Polega na odsunięciu momentu zapłaty podatku do czasu dystrybucji zysku do wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy. Oznacza to, że podatnik nie będzie płacił podatku dochodowego od środków wykorzystywanych w bieżącej działalności gospodarczej, co może bardzo pozytywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Kto skorzysta na tym rozwiązaniu?

Na estońskim CIT skorzystać mogą przedsiębiorstwa, które:

  • generują duży dochód, który nie jest w całości konsumowany przez wspólników/udziałowców/akcjonariuszy
  • znajdują się w fazie wzrostu, przez co potrzebują dużych środków na inwestycje w środki trwałe, towary, lub zwiększanie zatrudnienia
  • u progu dużych transakcji, z których przychód musi być wykorzystany w sposób nie generujący kosztów podatkowych (np. sprzedaż wartościowej nieruchomości i przeznaczenie większości kwoty na spłatę kredytu w związku z koniecznością zwolnienia hipoteki)

Więcej na temat estońskiego CIT, w tym warunków, jakie musi spełnić spółka, aby z niego skorzystać, dowiesz się z naszego artykułu Estoński CIT. Kto skorzysta na tej formie opodatkowania?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%

Na czym polega ta forma opodatkowania?

Rozwiązanie dotyczy świadczenia na rzecz spółki usług pośrednictwa w handlu, które opodatkowane są ryczałtem na poziomie 3% od przychodu.

Kto skorzysta na tym rozwiązaniu?

Z rozwiązania skorzystać mogą udziałowcy, którzy aktywnie wpływają na obrót generowany przez spółki, poprzez wykorzystywanie swoich kontaktów handlowych i relacji biznesowych.

Należy jednak pamiętać, że ryczałt ma zastosowanie tylko do obrotów nieprzekraczających 2 000 000 EUR.

Podstawowe korzyści

Podatnik korzystający z tego rozwiązania zapłaci:

  • składkę zdrowotną na poziomie zryczałtowanym zależnym od kwoty rocznego przychodu
  • ZUS jak przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą
  • PIT w wysokości 3% od przychodu

Świadczenie wspólnika na rzecz spółki

Na czym polega to rozwiązanie?

Rozwiązanie dotyczy świadczenia wspólnika na rzecz spółki, do którego został zobowiązany w treści umowy spółki. Jednakże optymalne zastosowanie znajdzie w pierwszym progu podatkowym (do 120 000 zł dochodu brutto).

Kto na nim skorzysta?

Z rozwiązania skorzystać mogą udziałowcy, którzy aktywnie wpływają na obrót generowany przez spółki, poprzez wykorzystywanie swoich kontaktów handlowych i relacji biznesowych.

Podstawowe korzyści

Podatnik korzystający z tego rozwiązania nie zapłaci ani składek ZUS, ani składki zdrowotnej. Zapłaci natomiast podatek dochodowy według skali podatkowej.

Polski Ład a optymalizacja wypłat dla wspólników spółek opodatkowanych CIT

Polski Ład to wiele zmian w przepisach podatkowych, które w nowej formule zaczną obowiązywać od stycznia 2022 roku. Wdrożenie nowych zasad rozliczeń z pewnością łatwiej przyjdzie większym i bardziej złożonym strukturom, posiadającym wsparcie wewnętrznych działów prawnych i księgowych. Dlatego zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych specjalistów, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie, a także zaoferuje pomoc w jego wdrożeniu.