E-recepcja

Polski ład

Przegląd struktur zagranicznych

Polski Ład wywołał niemałe zamieszanie w polskim prawie podatkowym. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność szybkiego przystosowania się do nowych realiów. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie oferujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb zagranicznych struktur korporacyjnych.

Polski Ład dla struktur zagranicznych – co możemy zaoferować?

Współpraca z podmiotami międzynarodowymi stanowi jeden z podstawowych filarów naszej działalności. Rozwiązania wprowadzone przez Polski Ład nie pozostały bez wpływu na funkcjonowanie naszych zagranicznych klientów. Bazując na naszym doświadczeniu oferujemy przegląd krajowych i międzynarodowych struktur korporacyjnych, a następnie opracowanie rozwiązań, które pozwolą zachować optymalny poziom obciążeń fiskalnych.

Do kogo skierowana jest nasza propozycja?

Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do beneficjentów i głównych księgowych podmiotów krajowych i zagranicznych posiadających polską rezydencję podatkową lub ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Czego konkretnie możesz oczekiwać?

W pierwszej kolejności przeprowadzimy analizę struktur korporacyjnych pod kątem zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Skupimy się głównie na badaniu przepływów między podmiotami powiązanymi pod kątem nowelizowanych rozwiązań:

  • CFC
  • TP
  • ukrytej dywidendy
  • dochodów przerzuconych
  • MDR
  • przepisów dotyczących finansowania dłużnego
  • przepisów dotyczących podatku u źródła

i innych mających zastosowanie w Państwa indywidualnym przypadku.

W efekcie otrzymacie Państwo nasze rekomendacje co do dalszego utrzymania struktury lub jej restrukturyzacji celem dostosowania do znowelizowanych przepisów.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi artykułami, w których wyjaśniamy przedsiębiorcom praktyczne aspekty uchwalenia Polskiego Ładu: Polski Ład a spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna oraz Optymalizacja wypłat dla wspólników opodatkowanych CIT.