E-recepcja

Polski ład

Przegląd rozwiązań dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

Prowadząc działalność indywidualną możesz rozważyć następujące rozwiązania:

Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Co? Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dla kogo?

 Przedsiębiorcy chcący ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Przedsiębiorcy nie konsumujący całego zysku wygenerowanego przez ich działalność gospodarczą
 • Przedsiębiorcy muszący kontynuować działalność
 • Przedsiębiorcy, którym nie zależy na szybkim rozwiązaniu, liczący się z relatywnie wysokimi kosztami przekształcenia

Jak będzie opodatkowany i oskładkowany?

 •         Składka zdrowotna

Niezależnie od obrotu generowanego przez spółkę, jedyny udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odprowadzi ZUS i składkę zdrowotną na takich samych zasadach jak np. komplementariusz w spółce komandytowej, co znaczy, że ZUS i składka zdrowotna naliczane będą od średniego wynagrodzenia w gospodarce a nie od globalnego zysku wypracowanego przez spółkę jak ma to miejsce w indywidualnej działalności gospodarczej.

Składka zdrowotna: około 550 zł vs 3,9% od dochodu przy działalności gospodarczej

ZUS: jak w działalności gospodarczej

Jeżeli udziałowców w spółce jest co najmniej dwóch żaden z nich nie będzie zobowiązany do odprowadzania składek ZUS ani na ubezpieczenie zdrowotne z samego tylko tytułu bycia udziałowcem spółki

Składka zdrowotna: brak

ZUS: brak

 • Podatek dochodowy

Mały podatnik (spółki z obrotem nieprzekraczającym 2 000 000 EUR)

 CIT

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących małymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 9% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Łącznie od dochodu spółki = 9% vs. 23,9% w działalności indywidualnej

PIT

Dodatkowo, w przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółek od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%

Łącznie od zysku wypłaconego (PIT+CIT) = 26,29%

        Duży podatnik (spółki z obrotem większym niż 2 000 000 EUR)

CIT

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących dużymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 19% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Łącznie od dochodu spółki = 19% vs. 23,9% w działalności indywidualnej (PIT liniowy+ składka zdrowotna)

BRAK DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ

PIT

Dodatkowo, w przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółek od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%

Łącznie (PIT+CIT) = 34,39%

Istnieje możliwość skorzystania z reżimu estońskiego CIT, w którym opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej. Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na spotkanie z jednym z naszych specjalistów, który przedstawi Ci rozwiązanie obniżające Twoje zobowiązania podatkowe i efektywną korzyść w Twoim przypadku.

Założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Przedsiębiorcy chcący ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorcy nie konsumujący całego zysku wygenerowanego przez ich działalność gospodarczą
 • Przedsiębiorcy nie muszący kontynuować działalności, mogący prowadzić działalność w formie nowego podmiotu
 • Przedsiębiorcy generujący dochód przekraczający 1 000 000 zł
 • Przedsiębiorcy, którym zależy na szybkim rozwiązaniu

 

Jak będzie opodatkowany i oskładkowany?

 

Składka zdrowotna

 

Niezależnie od obrotu generowanego przez spółkę, jedyny udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odprowadzi ZUS i składkę zdrowotną na takich samych zasadach jak np. komplementariusz w spółce komandytowej, co znaczy, że ZUS i składka zdrowotna naliczane będą od średniego wynagrodzenia w gospodarce a nie od globalnego zysku wypracowanego przez spółkę jak ma to miejsce w indywidualnej działalności gospodarczej.

 

Składka zdrowotna: około 550 zł vs 3,9% od dochodu przy działalności gospodarczej

ZUS: jak w działalności gospodarczej

 

Jeżeli udziałowców w spółce jest co najmniej dwóch żaden z nich nie będzie zobowiązany do odprowadzania składek ZUS ani na ubezpieczenie zdrowotne z samego tylko tytułu bycia udziałowcem spółki

 

Składka zdrowotna: brak

ZUS: brak

Podatek dochodowy

Mały podatnik (spółki z obrotem nieprzekraczającym 2 000 000 EUR)

CIT

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących małymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 9% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Łącznie od dochodu spółki = 9% vs. 23,9% w działalności indywidualnej

 BRAK DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ

 

Istnieje możliwość skorzystania z reżimu estońskiego CIT, w którym opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej. Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na spotkanie z jednym z naszych specjalistów, który przedstawi Ci rozwiązanie obniżające Twoje zobowiązania podatkowe i efektywną korzyść w Twoim przypadku.

PIT

 

Dodatkowo, w przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółek od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%

 

Łącznie od zysku wypłaconego (PIT+CIT) = 26,29%

 

BRAK DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ

 

Istnieje możliwość skorzystania z reżimu estońskiego CIT, w którym opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej. Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na spotkanie z jednym z naszych specjalistów, który przedstawi Ci rozwiązanie obniżające Twoje zobowiązania podatkowe i efektywną korzyść w Twoim przypadku.

 

       Duży podatnik (spółki z obrotem większym niż 2 000 000 EUR)

 

CIT

 

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących dużymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 19% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

 

Łącznie od dochodu spółki = 19% vs. 23,9% w działalności indywidualnej (PIT liniowy+ składka zdrowotna)

 

BRAK DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ

 

Istnieje możliwość skorzystania z reżimu estońskiego CIT, w którym opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej. Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na spotkanie z jednym z naszych specjalistów, który przedstawi Ci rozwiązanie obniżające Twoje zobowiązania podatkowe i efektywną korzyść w Twoim przypadku.

PIT

 

Dodatkowo, w przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółek od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%, przy czym komplementariusz odejmie przypadający na niego podatek CIT zapłacony przez spółkę w taki sposób, że efektywna stawka opodatkowania (PIT+CIT) wyniesie 19%

 

Łącznie (PIT+CIT) = 19%

Istnieje możliwość skorzystania z reżimu estońskiego CIT, w którym opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej. Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na spotkanie z jednym z naszych specjalistów, który przedstawi Ci rozwiązanie obniżające Twoje zobowiązania podatkowe i efektywną korzyść w Twoim przypadku.

 

Założenie nowej spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej

 

 • Przedsiębiorcy generujący dochód przekraczający 1 000 000 zł
 • Przedsiębiorcy konsumujący większość zysku wygenerowanego przez ich działalność gospodarczą
 • Przedsiębiorcy nie muszący kontynuować działalności, mogący prowadzić działalność w formie nowego podmiotu
 • Przedsiębiorcy, którym zależy na szybkim rozwiązaniu generującym relatywnie niskie koszty

 

Jak będzie opodatkowany i oskładkowany?

 

       Składka zdrowotna

 

 • ZUS i składka zdrowotna naliczane będą od średniego wynagrodzenia w gospodarce a nie od globalnego zysku wypracowanego przez spółkę jak ma to miejsce w indywidualnej działalności gospodarczej.

 

Składka zdrowotna: około 550 zł vs 3,9% od dochodu przy działalności gospodarczej

ZUS: jak w działalności gospodarczej

 

Podatek dochodowy

 

Mały podatnik (spółki z obrotem nieprzekraczającym 2 000 000 EUR)

CIT

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących małymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 9% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

 

Łącznie od dochodu spółki = 9% vs. 23,9% w działalności indywidualnej

 

BRAK DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ

 

Istnieje możliwość skorzystania z reżimu estońskiego CIT, w którym opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej. Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na spotkanie z jednym z naszych specjalistów, który przedstawi Ci rozwiązanie obniżające Twoje zobowiązania podatkowe i efektywną korzyść w Twoim przypadku.

 

PIT

 

Dodatkowo, w przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółek od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%, przy czym

 

Łącznie od zysku wypłaconego (PIT+CIT) = 26,29%

 

BRAK DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ

 

       Duży podatnik (spółki z obrotem większym niż 2 000 000 EUR)

 

CIT

 

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących dużymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 19% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

 

Łącznie od dochodu spółki = 19% vs. 23,9% w działalności indywidualnej (PIT liniowy+ składka zdrowotna)

 

BRAK DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ

 

Istnieje możliwość skorzystania z reżimu estońskiego CIT, w którym opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej. Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na spotkanie z jednym z naszych specjalistów, który przedstawi Ci rozwiązanie obniżające Twoje zobowiązania podatkowe i efektywną korzyść w Twoim przypadku.

PIT

 

Dodatkowo, w przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółek od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%

 

Łącznie (PIT+CIT) = 34,39%

 

BRAK DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ

 

Istnieje możliwość skorzystania z reżimu estońskiego CIT, w którym opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej. Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na spotkanie z jednym z naszych specjalistów, który przedstawi Ci rozwiązanie obniżające Twoje zobowiązania podatkowe i efektywną korzyść w Twoim przypadku.